تاثیرات آهنگ بر ذهن

تاثیرات آهنگ  بر ذهن


دانلود آهنگ جدید

آیا تمام آدم ها نابغه‌اند؟ آمارها این طور نشان نمی‌دهد. در واقع ممکن است بیشتر آدم ها ذاتا‌ً با استعداد نباشند. بیشتر مردم تقریبا‌ً در میزان مبوسیله هستند . ممکن است تعداد بسیار زیاد کمی بالاتر یا پایین‌‌تر از این میزان باشند.

به طور کلی مردم جهت یاد گرفتن در تلاش ‌اند و می‌خواهند بیشتر در مورد جهان ی اطرافشان بدانند آگاه‌تر شوند. بعضی آدم ها سریع‌تر بهتر یاد می‌گیرند و این سرعت یادگیری است که نوابغ را از نظر یادگیری از طبقه متوسط جدا می‌کند. نابغه‌ها در زمان یادگیری دچار مساله نمی‌شوند چون زیاد زود یاد می‌گیرند ولی افراد دیگر ، به کمک احتیاج دارند.روش مناسب در بیشتر شدن سرعت یادگیری، موسیقی است.

افراد با موسیقی ، راهنمای می‌بینند به خاطر آن مغزشان سریع‌تر بیشتر شدن می‌کند. برخي آهنگ ها زمان ی که به طرز صحیحی اجرا می‌شوند می‌تواند اثرهای مثبتی بر یادگیری طرز برخورد و نگرش فرد داشته باشد. موسیقی وسیله‌ای ‌است قوی وقت ی به مفهوم آن تذکر کنیم می‌تواند تغییرات مثبت بد چشم گیری در زندگی‌مان داشته باشد.

اولین و مهم‌ترین آن یادگیری در کودکان است. اصول یادگیری در سن کم به کوچولو القا می‌شود ارزش به این اصول می‌تواند تأثیرات مهمی در آینده یادگیری کودک داشته باشد، اما وقتی موسیقی بهروش مفید ی به کار برده شود، این در بسياري جهات به کودک کمک می‌کند.
روشی که یادگیری را برای بچه آسان‌تر می‌سازد، برگزاری کلاسهای موسیقی در کار های روزمره کوچولو است. مطالعه‌ای بر روی ده بچه سه ساله انجام شد که توانایی سرعت چیدن قطعات پازِل در آنها مورد تست قرار گرفته بود.

بعد از گرفتن آزمون اولیه به پنج کوچولو هر روز سی دقیقه روش خوانندگی به پنج بچه دیگر هفته‌ای پانزده دقیقه درس پیانو داده شد. درسها برای یک دوره، بیش از شش ماه اجرا شد و بعد از شش ماه تمام بچه‌ها پیشرفت چشم گیری در سرعت چیدن پازل از نشان دادند.

محققان این مهارت را، در کنار هم قرار دادن قطعه‌های پازل پیدا کردن د، مثل دلیل مشابهی که مهندسان، شطرنج‌بازان و ریاضیدانان عالی‌رتبه به کار می‌برند. این مطالعه بر روی کودکانی انجام شد که امتیازات اولیة آنها پایین‌تر از میزان مبوسیله بود ولی بعد از تست ، امتیاز آن تقریبا‌ً دو مساوی شد.

محققان کار‌ِ قرار دادن قطعات پازل در کنار هم را دلیل انتزاعی نامیدند. با روش موزیک چنین مهارتهای انتزاعی را در انجام ریاضی و یا گاهي کارهای دیگر که فرد می بایست آنها را در ذهنش به تصویر بکشد، تست می‌کند به کار می‌برد.

مطالعه‌ای هشت ماهه توسط فرانسیس. اچ. راشر (Frances H. Rauscher) از دانشگاه کالیفرنیا صورت گرفت که در آن به نوزده کودکستانی‌ِ حدودا‌ً بین ۳ تا ۵ سال، هفتگی روش های پیانو هر روز روش خوانندگی داده می‌شد. درحالی‌که به پانزده کودکستانی دیگر هیچ آموزش موزیک داده نشد. در نیمه و انتها این مطالعه، آزمایش ی روی آنها صورت گرفت. تنها بعد از چهار ماه امتیازها در آزمون قرار دادن قطعات پازل جهت درست کردن عکس زیبا در گروهی که راهنمای موسیقی دیده بودند به طور قابل تذکر ی پیشرفت کرده بود، درحالی‌که گروه کنترل‌شده پیشرفتی نداشت گرچه هر دو گروه با امتیازی مساوی شروع کرده بودند.

ممکن است این نوع پیشرفت آن طور که مردم تصور می‌کنند باعث تغییر بازبینی نشود ولی نتیجة آن را نمی‌توان نادیده گرفت. راشر(Rasher)، اظهار می‌کند که آموزش موسیقی می‌تواند باعث پیشرفت هوشی کودک برای مدت زیاد ممکن است هم به طور دائمی شود.
در آینده، با استفاده از این مهارتها، تحقق چنین تغییرات پیشرفته ایی در یادگیری کوچولو می‌تواند تأثیرات مهمی بر آنها داشته باشد.

طبق پیشرفته ای حاصل‌شده در این دوره، موسیقی می‌تواند خیلی مفید باشد. ی موسیقی در کلاسهای درس اجرا می‌شود و ضمن آن برنامة درسی اصلی آموزش داده شود، وسیله‌ای مفید در فهم خواهد بود. در نیویورک برنامه ‌ای به نام آموزش از طریق پروگرام هنری توسعه‌یافته یا LEAP جهت مدتی اجرا شد که در آن موسیقی در دوره تحصیلی مدرسه اجرا شد تا امتیازات تحصیلی کودکان را در تمام سطوح بازبینی بخشد. یکی از راههایی که موزیک در آن اجرا می‌شود ریاضیات است آن را ریاضی موسیقایی نامیده‌اند.

در آن معلم ریتم (نواخت) را در حساب کردن و محاسبه به دست آوردن سود، در اصول ریاضی جای داده. با ریتم، دانش‌آموزان خوبتر اصول پایه ریاضی مثل کسر و ضرب را می‌آموزند. کریستین بارد (Christin Bard) مشاور LEAP بیان می‌کند که موسیقی به مهارتهای ادراکی کمک می‌کند و این به دانش‌آموزان اعتماد به نفس می‌دهد. در کل، دانش‌آموزان با اعتماد به نفس به خوب یت دست می‌یابند و مهم‌تر از تمام نگرش و طرز برخوردشان نسبت به ریاضی یادگیری به طور مهم بازبینی می‌یابد.

موسیقی به‌عنوان برنامه تحصیلی کامل جداگانه می‌‌تواند تغییرات مهم مثبتی در فرایند یادگیری جوانان داشته باشد. مری جین کالت (Mary Jane Collete) رئیس اداره تحصیل فرهنگی هنری بخش روش و پیشرفت حرفه‌ای مدارس دولتی نیویورک بیان می‌کند:

فکر‌ِ بسیار زیاد بهتر ‌ِ تحصیل موسیقی نه فقط باعث یادگیری آهنگ که ارزش اصلی دارد می‌شود بلکه به دانش‌آموزان فرصت گوش دادن، عکس‌العمل، دیدن، لمس کردن حرکت را می‌دهد. همين طور ‌روش مهارتهای موزیک ، اجرا تئوری، تدابیر ارزشمند ی را تأمین می‌کند که به یادگیری مهارتهای تجزیه تحلیل، ترکیب بررسی کودکان یاری می‌کند. دانش‌‌آموزان می‌آموزند اطلاعات را پردازش کنند با استفاده از تجربه‌های عینی، شناختی و ادراکی و حرکتی دانش را انتقال دهند.

مری‌جین‌کالت طرفدار پروگرام ‌ای است به نام یادگیری خواندن بوسیله هنر (LTRTA) که هنر را رشته‌ای جداگانه، در برنامه تحصیلی پایه، به جای استفاده از آن به‌عنوان کمکی برای بخش های مختلف دورة‌ تحصیلی به حساب آورده. موسیقی در حین شنیدن به شکلهای مختلف آن، حرف کردن در مورد آن، در تلاش بودن جهت فهمیدن تفسیر کردن آن به روشهای مختلف و در بسياري جهات از طریق دنبال کردن پیروی از آن یاد گرفته می‌شود. او در ادامه بیان می‌کند:

این تجربیات موسیقایی باعث ایجاد شور و هیجان در کوچولو می‌شود بدین وسیله باعث پیشرفت کودک در خواندن، نوشتن، فکر کردن مهارتهای دیگر می‌شود. یادگیری به کمک تمام حواس، فرایند یادگیری را گسترش می‌بخشد شیوه‌های مختلف روش ی را ویرایش می‌کند.

زمان ی کلاس درس، آهنگ را حاوی می‌شود، می‌تواند تأثیرات زیادی بر مراحل اولیه یادگیری کوچولو داشته باشد. موزیک همين طور می‌تواند تأثیرات قابل تذکر ی بر بزرگ‌ترها از نظر یادگیری داشته باشد ولی این تأثیر به اندازه تأثیر موزیک بر کودکان نیست.

به‌هرحال این موضوع واضح و کاملا‌ً قابل درک می‌باشد که کوچولو سریع‌تر می‌آموزد همچنین برای کودکان، انجام کارهای وابسته به موسیقی مثل نواختن آلت موسیقی چیزی است که ممکن است به آن اندازه جهت بزرگ‌ترها جالب هیجان‌آور نباشد. کودکان این کار را انجام می‌دهند چون جهت آنها نو هیجان‌آور است در‌حالی‌که بزرگ‌ترها جهت انجام کارها باید تحریک شوند چون کاری را که به نظرشان آسان می‌آید انجام نمی‌دهند. این جهت بزرگ‌ترها یک مساله گزینش ی است ولی وقت ی انتخاب کردند که موسیقی را در زندگی روزمره خود جای دهند تأثیرات چشـم گیری خواهد داشت ولی باز با تأثیر آن بر کودکان قابل مقایسه نیست.

موسیقی اثر مهم دیگری نیز بر افراد در تمام سن دارد و آن طرز برخورد آنهاست. این منطقی به نظر می‌رسد که تظاهر کنیم موسیقی برای افرادی که کمترین تمایل را به شغلهای خاص و یا کار های مخصوص دارند بیشترین کمک را می‌کند، ولی موزیک این نظر را تغییر می‌دهد. موسیقی به شنونده انگیزه طرز برخورد مثبت ارائه می‌دهد. با گوش فرادادن به موسیقی دلپذیری در محیط حین انجام کاری دشوار می‌توان آن را آسان‌تر ساخت. در موارد ی ممکن است موسیقی طرز برخورد مثبت را ارتقا ندهد ولی فشار کار را کم و آن را آسان‌تر می‌کند.

مطالعه‌‌ای بوسیله Shawn E. Mueske فارغ‌التحصیل دانش کده Mankato State صورت گرفت تا تأثیرات موسیقی (زمینه) را بر برخورد، موقعیت، گذر زمان در لابراتوار و بر رفتار کاری افراد، تعیین نماید . او از گروهی کنترل‌شده که به موزیک معروف و دلنشینی به‌عنوان آهنگ زمینه گوش می‌دادند مصرف کرد و فهمید که فرق واقعی‌ای در رفتار و نحوه برخورد یا موقعیت پیشرفت دو گروه نیست ولی بیشتر شدن قابل تذکر ی در گذر زمان در لابراتوار و مدت زمان کارکردن به وجود آمد.

موزیک زمینه‌ می‌تواند وقتی که افراد فکر می‌کنند، یاد می‌گیرند کار می‌کنند مفید باشد ولی موسیقی می بایست درست اجرا شود. به آسانی فهمیده می‌شود که موزیک غنایی بایستی آرام باشد چون اگر این گونه نباشد ذهن را منحرف می‌کند منطقی است که نتیجه بگیریم، اگر موسیقی مفید است می‌توان آن را بلندتر از موزیک غنایی کرد ولی نه خیلی بلند، چون هر موسیقی که بیش از اندازه کافی بلند باشد یادگیری اندیشه را سخت‌تر می‌کند.

همان‌طور که می‌بینیم شنونده بر موزیک برتری دارد چون هدف اصلی و اولیة موسیقی این است که بر حالت رفتاری و طرز برخورد شخص اثر بگذارد. اگر شخص به موسیقی غنایی گوش نماید ، درحالی‌که این موزیک او را ناآسان می‌کند، این نوع موزیک نمی‌تواند به او کمک کند که فکر نماید چون بسیار زیاد سخت است که ذهن بتواند بر آن غلبه نماید .

وقتی شخص به موسیقی زمینه گوش می‌دهد با اهمیت است که موسیقی ‌ای که برای ش آشناست و آن را رفیق دارد باشد همچنین به او آرامش دهد و این اصلا‌ً بهتر نیست که شخص به آهنگ ‌ای گوش نماید که فرض می‌کند باعث آرامش می‌شود نیز برای ش آشنا نیست.

امروزه اضطراب اضطراب ، خطری برای سلامت ی است. اضطراب در زندگی روزمره زیاد است و پس ما هر کاری که برای سلامت ی انجام دهیم مفید است. روشی با اهمیت برای کم کردن اضطراب در زندگی روزمره، گوش دادن به موسیقی است. سالها پیش قطعه موسیقی هایی منحصرا‌ً به هدف تمدد اعصاب و كم شدن اضطراب خلق شد. مطالعات نشان داده که موزیک های Relaxation یا تمدد اعصاب تنشها را کم می‌کند اما گوش دادن به موزیک انتخاب ی تاثیر بهتر مفید تری دارد.

مطالعة دیگری روی ۲۰۵ نفر صورت گرفت تا اثرات موسیقی مینور ماژور را نشان دهد. موسیقی مینور (گام کوچک) به شخص احساس مالیخولیایی، غـم و اندوه ناامیدی و موسیقی ماژور(گامی بزرگ) بیشتر اوقات احساس شادی ، سرزندگی، شادابی، لذت هوشیاری را به فرد می‌دهد.

موسیقی وسیله‌ای مفید است انکار آن دور از حقیقت می‌باشد. موسیقی وبقیه هنرها باعث ارزش بخشیدن به زندگی می‌شود بدون آن تنوعی نیست حتی در فرهنگ هم خلل ایجاد می‌شود. در آینده، ممکن است ، روشی مطلوب جهت یادگیری این باشد که موزیک را در هر مدرسه‌ای در دورة تحصیلی جای دهند. اگر هر مدرسه‌ای دانش‌آموزانش را پشتیبانی و تشویق نماید که موسیقی را آزادانه دنبال کنند و در زندگی روزمره بیاموزند به کار برند، افراد در یادگیری کار کردن کارآمدتر خواهند بود، و در کل دانش‌آموزان بهتری هم خواهند شد.

موسیقی جهت آدم قدرتی است بزرگ‌تر از آنچه تصور می‌شود. با بررسي بیشتر آدم می‌آموزد که چگونه قدرت آن را مهار نماید از آن استفاده بهتری نماید .

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *