تعریف درب

تعریف درب

به طور كلي از ساختمان گفته مي شود كه با بازو بسته شدن فضاهاي داخلي و خارجي رابه مربوط مي ناميد .ودر بعضي از موارد نيز عبور نور تبادل هوا را ممكن يا نا ممكن مي نمايد. وظيفه اوليه در ايجاد امكان دسترس و نگرانی ي است از عبارت پایداری و پايداري – حفظ حريم خصوصي و ايمني – عايق گرما ي صوتي – حفظ محيط از باد و باران .

درب ضد سرقت

در ضد سرقت,درب ضد سرقت,درب های ضد سرقت

پارت هاي مختلف درب

عبارتند از :
۱)لنکه در: سری ي كه داخل چهار چوب قرار مي گيرد .
۲)قاب : همان چهار چوب در .
۳)آستانه : پارت پتييني قاب در.
۴)كتيبه : قسمت ي از در يا پنجره كه در پارت بالايي در مانند شكل مقابل قرار مي گيرد ممكن است بازشو ثابت باشد .
۵)وادار : تقسيم كننده لنگه در به دو چند قسمت .
۶)بائو : واردار عمودي طرفين در پنجره كه قفل لولا نيز به آن متصل و يا داخل آن قرار مي گيرد را بائو مي گويند.
۷)قيدهاي فوقاني تحتاني : وادارهاي بالا وپايين .
۸)تنكه : قسمت صفحه مانندي از در كه مابين دو وادار قرار گيرد را تنكه گويند.
۹)پاخور : يال پاييني لنگه در كه ً پهنتر از يالهاي جانبي بوده و به منظور جلوگيري از آسیب ديدن در از ضربه پيش بيني مي شود .
۱۰)شيشه خور : قسمت ي از يالهاي دركه شيشه را بر روي آن تكيه مي دهند .
۱۱)دماغه : پارت ي از لنگه در كه روي نماي قاب قرار مي گيرد .
۱۲)زهوار : پارت ي از در كه به منظور زينت درز گيري و يا سهولت نصب شيشه بر روي در يا پنجره نصب مي گردد.
۱۳)يراق : بخش ي از لوازم در است كه به منظور باز وبسته شدن و قفل كردن در مانند لولا ،دستگيره ،….. به كار مي رود.

انواع در ب بر حسب شرایط:

برحسب شرايط زير داراي انواع مختلفي هستند .
۱)مکان قرارگيري : درها از نظر محل قرار گيري به دو دسته كلي درهاي خارجي درهاي داخلي تقسيم مي گردند.
۲)تعداد لنگه : يك لنگه،دو لنگه

۳) جهت بازشو : مانند درهاي يك لنگه از نظر محل قرار گيري لولا به درهاي راست كه با دست راست به سمت خارج باز مي شود ودرهاي چپ كه با دست چپ به سمت خارج باز مي شوند . اکثرا ٌ ً بازشوها به طرف داخل است جزء محل هاي كه از ۲۰ نفر بيشتر جمعيت داشته باشد .كه در اين صورت به سمت خارج باز مي شود .

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *