لزوم ساخته یا ایجاد ساز و همچنین کارهای تشویقی جهت جذب نخبه ها به داخل کشور – شریف

لزوم ساخته یا ایجاد ساز و همچنین کارهای تشویقی جهت جذب نخبه ها به داخل کشور – شریف

به نقل از شریف: لزوم ساخته یا ایجاد ساز و همچنین کارهای تشویقی جهت جذب نخبه ها به داخل کشور

دکترمجتبی شریعتی نیاسر، دست یار آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و همچنین فناوری در شورای دانشگاه بجنورد گفت: بایستی و حتما ساز و همچنین کارهای تشویقی جهت جذب نخبه ها به داخل کشور فراهم کرده و همچنین از گردش فکری آنان بهره بری و استفاده کنیم.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بجنورد، دکتر شریعتی نیاسر با گفتن آنکه هم اکنون امکانات حضور فیزیکی و همچنین روانی استعداد ها و همچنین استادان ایرانی خارج از کشور را جهت حضور درمراکز علمی داخل کشور فراهم می کنیم، اظهار داشت: در صورتی که به هر دلیلی بعضی از آن عزیزان نتوانند در کشور حضور فیزیکی داشته باشند از حضور فکری آنان بهره بری و استفاده می کنیم و همچنین هم اکنون شرایط قوانین و قانونی آن هم نیز جهت رفت و همچنین آمد موقت فراهم شده است.
او همچنین با گفتن آنکه با جامعه دانشگاهی تعامل بیشتری خواهیم داشت و همچنین آیین نامه هایی نیز در آن خصوص تهیه شده است، گفت: دانشگاه های سطح یک و همچنین دو نیز می توانند باره ارتباط با دانشگاه های خارج از کشور را فراهم کنند و همچنین همچنین می توانند دوره های مشترک با دانشگاه های بین المللی ساخته یا ایجاد کنند و همچنین ماازاین مورد استقبال می کنیم.
دکتر شریعتی نیاسر با گفتن آنکه هم اکنون بایستی و حتما دیپلماسی علمی رابیش از پیش تقویت کنیم، افزود: بایستی و حتما با کشور های جهان اسلام و همچنین کشور های همسایه ارتباط بیشتری داشته باشیم وامکانات خودمان را به آنان عرضه کنیم.
دست یار آموزشی وزارت علوم با گفتن آنکه تعداد دانشجویان ایرانی قابل توجهی در مراکز آموزش عالی کشورهای پیشرفته تحصیل می کنند، گفت: با توجه به شرایط کنونی جهانی و همچنین فشارهای نظام استکبار، هم اکنون آمادگی کامل داریم تا دانشجویانی را که در خارج از کشور تحصیل می کنند بپذیریم.
او همچنین با گفتن آنکه سال شمسی تحصیلی ۹۸-۹۷ جهت آموزش عالی سال شمسی تجربه و مهارت بالا افزایی و همچنین ارتقای قدرت اشتغال است، افزود: طرح جامع تجربه و مهارت بالا افزایی تدوین شده است و همچنین تمامی دانشگاه ها موظف شدند در مدت چهار سال شمسی تلاش کنند تا تجربه و مهارت بالا دانشجویان را در باره های متنوع و گوناگون و مختلف افزایش دهند.
دست یار آموزشی وزارت علوم بر رصد اشتغال دانش آموخته های مراکز آموزش عالی تاکید کرد و همچنین افزود: در بسیاری از کشور های پیشرفته آن کار را انجام می دهند که هم اکنون به صورت خودجوش بعضی از دانشگاه ها در آن حوزه وارد شده اند.
او همچنین با گفتن آنکه آزمون سراسری تنها جهت رشته های پر متقاضی و همچنین رقابت پذیر خواهد بود، گفت: هم اکنون یک میلیون فرد یا شخص پشت کنکوری داریم و همچنین بر اساس مصوبه مجلس، وزارت علوم مکلف شده ۸۵ قسمت و بخش داوطلبان وارد شدن به دانشگاه ها را از طریق بررسی کردن سوابق تحصیلی پذیرش کند.
او همچنین افزود: بایستی و حتما فضای روانی بین خانواده ها در آن خصوص برطرف می شود و همچنین داوطلبان نیز آرامش خاطری داشته باشند زیرا در مرحله اول آن طرح افرادی که به دنبال رشته های کم متقاضی و همچنین رشته هایی که به روش طبیعی پذیرش می شوند بایستی و حتما وارد شوند و همچنین احساس نیازی به شرکت در آزمون سراسری نکنند.
دکتر شریعتی نیاسر اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد تا مقدار و اندازه و میزان پشت کنکوری ها را تا ۷۰ قسمت و بخش کاهش دهیم.
او همچنین در قسمت و بخش غیره ای از سخنان خود بر رتبه بندی دانشگاه ها تاکید کرد و همچنین افزود: در سال شمسی های قبل دانشگاه ها رتبه بندی و همچنین سطح بندی نداشتند و همچنین بعضی مراکز آموزش عالی در نظام خارجی خود را معرفی می کردند ولی هم اکنون طرح رتبه بندی بومی و همچنین مبتنی بر نظام آموزشی عالی کشور تهیه شده است و همچنین در اولین مرحله دانشگاه های دولتی و همچنین غیر انتفاعی را سطح بندی کرده ایم.
دست یار آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و همچنین فناوری با گفتن آنکه هم اکنون در مراکزآموزش عالی صندلی خالی نداریم، افزود: در صورتی که استاندارد ها رعایت می شود و همچنین ماموریت گرایی دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد چیزی به نام صندلی خالی نخواهیم داشت.
دست یار آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و همچنین فناوری و همچنین هیئت همراه در سفری دو روزه به استان خراسان شمالی، در نشست های شورای دانشگاه بجنورد، روسای دانشگاه ها و همچنین موسسات آموزش عالی منتخب استان و همچنین خبرنگاران و همچنین اصحاب رسانه استان حضور یافته و همچنین همچنین از مجتمع آموزش عالی شیروان، مجتمع آموزش عالی فنی و همچنین مهندسی اسفراین، دانشگاه بجنورد و همچنین دانشگاه کوثرو مراکر آموزش عالی غیر انتفاعی بجنورد بازدید کردند.
در آن سفر دکتر محمدرضا آهنچیان، مدیرکل دفتر برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی آموزش عالی، دکتر فرزانه شمیرانی، مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی و همچنین دکتر یوسف محب زادگان، مشاور اجرایی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و همچنین فناوری دکتر شریعتی را همراهی کردند.
ر.ب ۴۵/‏ ع. ع ۵۷

لزوم ساخته یا ایجاد ساز و همچنین کارهای تشویقی جهت جذب نخبه ها به داخل کشور در تاریخ ۲۱ April 1397 | 5:29 pm منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *