مدیریت فرهنگی یک پروژه مشارکتی است – شریف

مدیریت فرهنگی یک پروژه مشارکتی است – شریف

به نقل از شریف: مدیریت فرهنگی یک پروژه مشارکتی است

مهندس عسکری مدیرکل فرهنگی و همچنین فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با گفتن آنکه مدیریت فرهنگی یک پروژه مشارکتی است ، گفت: پیش مستلزم و نیاز آن نوع مدیریت، آگاهی و همچنین مشارکت همه عناصر دانشگاهی از مسائل موجود و همچنین اهداف پروژه است.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، مهندس عسکری در نشست معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه یک آموزش عالی، با گفتن آنکه استادان، کارکنان و همچنین دانشجویان سه رکن دانشگاه خواهند بود و همچنین متناسب با مسئولیت هایی که در دانشگاه دارند بایستی و حتما در آن پروژه مشارکت داشه باشند، اظهار داشت: در شرایطی که به علت شرایط حاکم بر جامعه همبستگی فرهنگی و اجتماعی به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است، دانشگاه در بین نهاد های جامعه شامل بیشترین حد اعتماد در میان شهروندان و مردم شهر است وهنوز عناصر دانشگاهی جهت شهروندان و مردم شهر شامل مرجعیت خواهند بود.
او همچنین افزود: بر همین اساس دانشگاه به عنوان نهاد میانجی و همچنین پل ارتباطی بین جامعه و همچنین حکومت نقش آفرینی می کند از آن رو از دانشگاه انتظار می رود به عنوان خرد منفصل جامعه از طریق نهاد سازی و همچنین مدیا در بازسازی همبستگی فرهنگی و اجتماعی مشارکت فعال داشته باشد.
مهندس عسکری در ادامه گفت: یکی از اقداماتی که در آن باره میتوان انجام داد ساخته یا ایجاد کانون های گفتگوی ملی جهت حل معظلات و مسائل و مشکلات کشور در دانشگاه است.
مدیرکل فرهنگی و همچنین فرهنگی و اجتماعی خاطر نشان کرد: دانشگاه در مقابل مسائل جامعه بی تفاوت نیست. دانشگاه خرد منفصلی است که مسائل را رصد و همچنین تحلیل کرده و همچنین مواجهه عقلانی با آنها دارد. از آن رو بایستی و حتما به وظیفه ذاتی خود که مشارکت فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش اخلاقی جامعه است بازگردد و همچنین انجام آن وظیفه در ذیل معاونت فرهنگی و همچنین فرهنگی و اجتماعی اکثرا و بیشتر به سرمنزل مقصود می رسد.
مهندس عسکری با اشاره به نقش کلیدی و همچنین سابقه تمدنی و همچنین میراث فرهنگی دانشگاه به علت وجود فعالیت و همچنین حضور طیف های گوناگون دانشجویی و همچنین فرصت تعامل با دانشجویان بویژه در معاونت فرهنگی و همچنین فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و همچنین آن مهم را عامل موثری در بازخوانی مباحث فرهنگی و همچنین مذهبی دانست.
او همچنین همچنین لازمه آن امر را شناخت ارکان همبستگی فرهنگی و اجتماعی و همچنین چگونگی تحقق آنها دانست و همچنین افزود: بایستی و حتما به تقویت ارزش ها، هنجارها و همچنین قواعد فرهنگی و اجتماعی نسلی که بعدی ایران، پیشرفت و همچنین تعالی آن هم به ذهن و همچنین عمل جوانان دانشجو گره خورده است پرداخت
مهندس عسکری با اشاره به بحث مسئولیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در جامعه گفت: دانشگاه می بایست در دو رکن ماموریت های کلان دانشگاه و همچنین کنشگران یا عناصر دانشگاهی مسئولیت فرهنگی و اجتماعی خود را ایفا کند.
ر.ب ۴۵/‏ ع. ع ۵۷

مدیریت فرهنگی یک پروژه مشارکتی است در تاریخ ۲۶ April 1397 | 4:44 pm منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *