کنکور ۹۸ با ۲ نوع سؤال برگزار می‌می شود/ پذیرش بدون کنکور ۸۷ قسمت و بخش – شریف

کنکور ۹۸ با ۲ نوع سؤال برگزار می‌می شود/ پذیرش بدون کنکور ۸۷ قسمت و بخش – شریف

به نقل از شریف: کنکور ۹۸ با ۲ نوع سؤال برگزار می‌می شود/ پذیرش بدون کنکور ۸۷ قسمت و بخش

ریاست نهاد سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به اوضاع فعلی ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌ها و همچنین تأثیر سوابق تحصیلی، ۸۷ قسمت و بخش پذیرش دانشگاه‌ها بدون کنکور شد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از مهر، دکتر ابراهیم خدایی در حاشیه بازدید از بیست و همچنین سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور در خصوص اوضاع نمایش کنکور ۹۸ اظهار داشت: در کنکور سال شمسی ۹۸ به دلیل آنکه یکسری از داوطلبان خروجی نظام جدید متوسطه و همچنین عده‌ای دیگر، خروجی نظام قدیم متوسطه خواهند بود، دو نوع سؤال طراحی می‌می شود.

او همچنین افزود: افرادی که خروجی نظام جدید متوسطه خواهند بود، سؤال‌های دروسی را که خوانده‌اند پاسخ می‌دهند و همچنین افرادی که خروجی نظام قدیم متوسطه خواهند بود نیز سؤالات مرتبط به خود را پاسخ می‌دهند، ولی باید توجه داشت آنکه کنکور در دو زمان متغایر و متفاوت جهت آن اشخاص برگزار می شود، آن‌گونه نیست و همچنین قطعاً در یک زمان برگزار خواهد شد.

ریاست نهاد سنجش آموزش کشور در مورد صحبت‌هایی که در باره تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸ گفتن شده است، گفت: صحبت‌های متعددی در آن باره شده، ولی باید توجه داشت ما بر اساس آنچه که قانون می‌گوید، عمل کرده‌ایم.

دکترخدایی خاطرنشان کرد: قانون به ما می‌گوید بایستی و حتما بخشی از ظرفیت دانشگاه‌ها بدون کنکور پذیرفته می شود و همچنین به تدریج آن مقدار و اندازه و میزان به ۸۵ قسمت و بخش ظرفیت دانشگاه‌ها برسد که البته امسال با احتساب ظرفیت فنی‌حرفه‌ای وجامع علمی اصولی و کاربردی، آن مقدار و اندازه و میزان از ۹۰ قسمت و بخش رد می‌می شود، ولی باید توجه داشت در صورتی که آنها را در نظر نگیریم، بالای ۸۷ قسمت و بخش ظرفیت دانشگاه‌ها بدون کنکور شده است.

او همچنین گفت: در حال حاضر با همین مقدار و اندازه و میزان سوابق تحصیلی ناقصی که وجود دارد، ۱۷ قسمت و بخش رشته‌های هر روز خدا و همچنین حدود ۴۰ قسمت و بخش رشته‌های دوره‌های شبانه یا نوبت دوم، بدون آزمون پذیرش دارند؛ آن در حالی است که دانشگاه آزاداسلامی و همچنین پیام‌نور نیز بیش از ۹۵ قسمت و بخش ظرفیت شان بدون کنکور است

ریاست نهاد سنجش آموزش کشور تصریح کرد: یک قسمت دیگر آن قانون می‌گوید سوابق تحصیلی بایستی و حتما در پذیرش اشخاص در دانشگاه‌ها تأثیر داشته باشد، به آن ترتیب از سال شمسی ۹۲ تأثیر سوابق تحصیلی با ۲۵ قسمت و بخش شروع شد و همچنین قرار بود به تدریج افزایش پیدا کند.

دکترخدایی اظهار داشت: از سال شمسی ۹۰ به دلیل آنکه پوشش سوابق تحصیلی تنها و فقط چهار درس پیش‌دانشگاهی را اضافه کرد، ما نیز پنج قسمت و بخش تأثیر سوابق تحصیلی را به آن هم ۲۵ قسمت و بخش قبلی اضافه کردیم.

او همچنین یادآور شد: برداشت بدون واسطه و غیر مستقیم موضوع افزایش تأثیر سوابق تحصیلی آن است که آن ۲۵ قسمت و بخش تأثیر طی چهار، پنج سال شمسی به ۱۰۰ قسمت و بخش می‌رسد، ولی باید توجه داشت آن‌گونه نبود. البته در قانون نیز صراحتاً گفته نشده است که به ۱۰۰ قسمت و بخش تأثیر برسد.

ریاست نهاد سنجش آموزش کشور ادامه داد: بنابراین ما منع قوانین و قانونی در باره افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور نداریم.

دکترخدایی افزود: قانون سال شمسی ۸۶ که بحث حذف کنکور را مطرح کرده بود، در سال شمسی ۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی لغو شد؛ بنابراین بحث لغو کنکور منتفی است، ولی باید توجه داشت حذف کنکور به تدریج در داخل موضوع افزایش تأثیر سوابق تحصیلی مستتر است؛ چرا که به شرط جایگزین شدن سوابق تحصیلی قرار بود کنکور حذف می شود.

او همچنین گفت: حال که سوابق تحصیلی به آن مقدار و اندازه و میزان وجود دارد و همچنین می‌خواهد جایگزین می شود، بایستی و حتما تأثیر داده می شود و همچنین تأثیر هم قطعی باشد.

ریاست نهاد سنجش آموزش کشور تصریح کرد: سال شمسی ۹۲ که قانون سنجش و همچنین پذیرش دانشجو تصویب شد، تأثیر سوابق تحصیلی جهت سال شمسی ۹۳ و همچنین ۹۴ قطعی بود. آن قانون در سال شمسی ۹۵ توسط مجلس اصلاح شد و همچنین تأثیر سوابق تحصیلی جهت بقیه سال شمسی‌ها به نظر شورای سنجش و همچنین پذیرش دانشجو ارجاع شد.

ریاست نهاد سنجش آموزش کشور تأکید کرد: شورای سنجش و همچنین پذیرش دانشجو، تأثیر سوابق تحصیلی را جهت سال شمسی ۹۵، ۹۶ و همچنین ۹۷ به صورت مثبت حفظ کرد و همچنین جهت سال شمسی ۹۸، آن هم را به صورت قطعی تصویب شده و مصوب قانون کرد.

به گفته دکتر خدایی، به هر صورت تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و همچنین مؤسسات آموزش عالی، موافقان و همچنین مخالفان جدی و همچنین همچنین معایب و همچنین مزایایی دارد.

او همچنین خاطرنشان کرد: در آن باره به کمیسیون آموزش و همچنین تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارشی داده خواهد شد و همچنین نظر مجلس و همچنین قانون جهت ما مطاع بوده و همچنین شورای سنجش و همچنین پذیرش دانشجو نیز تصور می‌کند که در مسیر قوانین و قانونی حرکت کرده است.

کنکور ۹۸ با ۲ نوع سؤال برگزار می‌می شود/ پذیرش بدون کنکور ۸۷ قسمت و بخش در تاریخ ۲۸ April 1397 | 2:48 pm منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *