افزایش ظرفیت جذب هیئت علمی بانوان از ۱۲ به ۳۸ قسمت و بخش – شریف

افزایش ظرفیت جذب هیئت علمی بانوان از ۱۲ به ۳۸ قسمت و بخش – شریف

به نقل از شریف: افزایش ظرفیت جذب هیئت علمی بانوان از ۱۲ به ۳۸ قسمت و بخش

دکتر محمدرضا رضوان طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و همچنين فناوری از افزایش ظرفیت جذب هیئت علمی بانوان در دانشگاه ها و همچنين موسسات آموزش عالی در حکومت تدبیر و همچنين امید از ۱۲ به ۳۸ قسمت و بخش خبر داد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر رضوان‌طلب در گفت وگویی اظهار داشت: از سال شمسي ۱۳۸۴ تا پایان اردیبهشت ماه سال شمسي جاری، ۲۴۵۴۶ پرونده متقاضیان جذب پیمانی از دانشگاه‌ها برای تأیید نهایی به وزارت علوم ارجاع شده است که صرفاً ۴۹۶ مورد از آن هم در وزارت متبوع تائید نگردیده و همچنين طبق این آمار ۹۸ قسمت و بخش موارد تأیید شده است.

وی در پاسخ به پرسشی «درخصوص میزان استقلال دانشگاه‌ها در پيشامد جديد جذب» اظهار داشت: کنشگر اصلی و همچنين قطعی جذب اعضای هیئت علمی، دانشگاه‌ها خواهند بود که اعلام نیاز می‌کنند و همچنين صلاحیت‌ها را به‌صورت وارد شدن ماهوی تعیین می‌کنند. وزارت علوم صلاحیت‌ها را بررسی نمی‌کند بلکه صحت کار دانشگاه‌ها و همچنين انطباق آن هم را بر موازین و همچنين بر آیین وحدت رویه بررسی می‌کند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم افزود: انتخاب اعضای هیئت علمی باید صرفاً بر اساس شاخص‌های علمی و همچنين صلاحیت‌های حرفه‌ای و همچنين شایستگی برای منصب استادی صورت گیرد؛ این شاخص‌ها حتی در قسمت و بخش صلاحیت‌های عمومی، تعاریف بین‌المللی دارد و همچنين مورد وفاق همه دانشگاه‌های جهان است. وزارت علوم دخالت در کار تشخیص صلاحیت‌ها نمی‌کند ولی حق نظارت، در مدل مدیریتی جهانی برای رده ستادی همه‌جا محفوظ است.

وی درخصوص اینکه چه مرجعی باید به دادخواهی داوطلبان رسیدگی کند، تصریح کرد: در قانون، حق نظارتی که برای وزارت علوم پیش‌بینی‌شده است، به منظور دادخواهی و همچنين رسیدگی به شکایت و همچنين اعمال وحدت رویه و همچنين تقسیم عادلانه فرصت‌هاست.

دکتر رضوان طلب در پاسخ به سئوالی درخصوص «مدت زمان دوره رسیدگی به درخواست متقاضیان عضویت هیئت علمی» گفت: از شهریورماه سال شمسي ۱۳۹۴ کلیه فرایندهای جذب بر اساس سامانه انجام می‌مي شود و همچنين همه مراحل شامل توقف‌های منطبق با جدول زمانی مجاز در آن هم به‌صورت سبز و همچنين توقف‌های مازاد بر جدول زمانی نیز بارنگ قرمز در آن هم نمایش داده می‌مي شود.

به گفته دکتر رضوان‌طلب، کل دوره رسیدگی بعد از فراخوان جذب ۴.۵ ماه تعیین‌شده است که ۳ماه دوره رسیدگی در دانشگاه‌ها و همچنين ۱.۵ ماه در وزارت علوم است.

وی خاطرنشان کرد: میانگین دوره رسیدگی در دانشگاه‌ها در مورد ۴۲۵۹ پرونده که در سال شمسي ۱۳۹۶ به آنان ارجاع شده است؛ برحسب آمار دقیق سامانه ۲۶۵ روز بوده است و همچنين میانگین توقف همین پرونده‌ها در وزارت علوم ۳۵ روز بوده است.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم درخصوص روند پاسخ به اعتراض‌های فرآیند جذب اعضای هیئت علمی عنوان کرد: حسب مقررات جذب و همچنين آیین‌نامه رسیدگی به شکایات تصويب شده و مصوب قانون هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، در صورتي که پرونده داوطلبی در هیئت اجرایی جذب در دانشگاه مواجه با رأی عدم اولویت شد، داوطلب می‌تواند از آن هم هیئت اجرایی در فاصله دو ماه از ابلاغ رأی به وی، درخواست تجدیدنظر و همچنين اعمال ماده ۲۰ نماید.

وی افزود: برحسب این ماده هیئت اجرایی مجدداً با ترکیبی که دو فرد يا شخص از اعضا را هیئت مرکزی تغییر می‌دهد تشکیل جلسه می‌دهد و همچنين در صورتي که رأی قبلی تأیید شد، متقاضی می‌تواند درخواست اعمال ماده ۲۱ نماید و همچنين پرونده برای رسیدگی مجدد به هیئت مرکزی در وزارت علوم ارجاع می‌مي شود و همچنين در صورتي که این رأی هم به نفع داوطلب نبود، می‌تواند از هیئت عالی جذب درخواست تجدیدنظر نماید. بعد از پایان مراحل در صورتي که رأیی برحسب فرایند جذب به نفع متقاضی صادر شد ولي بايد توجه داشت دانشگاه از انجام آن هم رأی هیئت مرکزی یا هیئت عالی جذب خودداری کرد، از نظر ما داوطلب در این مرحله می‌تواند به دیوان عدالت اداری رفت و آمد و مراجعه کند.

دکتر رضوان طلب در پاسخ به پرسشی مبنی «نحوه پاسخ‌گویی به سئوالات متقاضیان جذب هیئت علمی» اظهار داشت: بهترین و همچنين مهم‌ترین راه پیگیری از طریق سامانه جذب است که سؤال و همچنين جواب‌ها و همچنين اعتراضات از این طریق پاسخ گفته می‌مي شود؛ مسئول تنظیم جواب‌ها و همچنين پاسخ‌گویی همه موارد دبیر هیئت اجرایی جذب در دانشگاه است و همچنين باید از روی سامانه به‌دقت هیچ سؤال و همچنين اعتراضی را بی‌پاسخ نگذارند.

وی با بیان اینکه وزارت علوم تنها و فقط باید به رابطین دبیرخانه‌های جذب پاسخ دهد تصریح کرد: یک قسمت و بخش پاسخگویی نیز در وزارت علوم وجود دارد که کلیه مراجعات آنچه به‌صورت تلفنی یا حضوری، ضبط و همچنين تصویربرداری می‌مي شود و همچنين کارشناسان موظف به پاسخ‌گویی صحیح و همچنين کامل متقاضیان خواهند بود و همچنين هر روز خدا همچنين و علاوه بر پاسخ‌های تلفنی و همچنين حضوری، صدها Task نوشتاری را نیز پاسخ می‌دهند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «به استناد چه مقرراتی فارغ‌التحصیلان بورسیه بعد از اتمام دوره بورسیه برای عضویت هیئت علمی باید فرایند جذب را طی کنند»، گفت: در وظایف هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی تصويب شده و مصوب قانون هیئت عالی جذب، در بند ۷ آن هم به «بررسی و همچنين تایید صلاحیت علمی و همچنين عمومی راتبه‌های متقاضی عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و همچنين موسسات آموزش عالی» اشاره شده و همچنين واضح است که عضویت هیئت علمی و همچنين اخذ بورسیه تحصیلی دو مقوله کاملاً جدا از هم خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: مسائل بورسیه‌ها در یک نهاد مستقل به نام نهاد مسائل دانشجویان و همچنين اداره کل بورس‌ها انجام می‌مي شود و همچنين مسائل اعضای هیئت علمی در یک مرکز یا معاونت دیگر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و همچنين فناوری به نام مرکز جذب انجام می‌گیرد که هر دو، مسئولیت، وظایف و همچنين شأن مستقل دارند.

دکتر رضوان طلب افزود: همچنین در سند محضری که تمام بورسیه‌ها با اداره کل بورس‌ها امضا می‌کنند این جمله آمده است: «تحصیل در مقطع مندرج در این سند و همچنين کلیه مزایای ناشی از آن هم را برای صرفاً امتیازی اعطایی از سوی وزارت به نمایندگی از جمهوری اسلامی دانسته و همچنين آن هم را حقی برای خود تلقی نمی‌نمایند. بر همین اساس حق سلب این امتیاز و همچنين فسخ یک جانبه این قرارداد و همچنين مزایای ناشی از آن هم برای وزارت و همچنين نهاد در هر زمانی وجود داشته و همچنين متقابلاً حق هرگونه اعتراض نسبت به تصمیمات مأخوذه دراین حوزه را از خود سلب می‌نمایم».

وی خاطرنشان کرد: راتبه‌ها کمک هزینه تحصیلی می‌گیرند تا بتوانند دوره تحصیلی خود را به پایان برسانند و همچنين وقتی فراغت از تحصیل یافتند و همچنين مدرک تحصیلی دکترا برای آنان صادر شد، در این زمان به بلوغی رسیده‌اند که بتوانند متقاضی عضویت هیئت علمی شوند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم افزود: راتبه‌ها با مأمورین به تحصیل این تفاوت را دارند که مأمورین به تحصیل ابتدا ارتباط و رابطه استخدامی بین آنان و همچنين تشکیلات برقرار می‌مي شود سپس مأمور به تحصیل می‌گردند و همچنين بعد از پایان دوره تحصیلی برمی‌گردند و همچنين روی صندلی استخدامی قبلی خود قرار می‌گیرند؛ ولي بايد توجه داشت برای راتبه‌ها نه تنها این ارتباط و رابطه برقرار نمی‌گردد بلکه از آن هم‌ها تعهد ستانده می‌مي شود چنین توقعی در آینده نداشته باشند.

وی در خاتمه تصریح کرد: از ابتدای سال شمسي ۱۳۹۳ به تا حال تعداد ۱۷۴۶ فرد يا شخص از دریافت‌کنندگان بورس در هیئت مرکزی جذب تبدیل وضعیت شده و همچنين تأییدیه آنان صادر شده است و همچنين در هر جلسه تعدادی از این پرونده‌ها مطرح می‌مي شود و همچنين به تصویب و همچنين تائید نهایی می‌رسد.

ل.م ۵۴/ ع.ع ۵۷

افزایش ظرفیت جذب هیئت علمی بانوان از ۱۲ به ۳۸ قسمت و بخش در تاریخ ۱۷ May 1397 | 8:57 am منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *