صرفه‌جویی در حوزه آموزش؛ شعار سال شمسي تحصیلی جدید/ لزوم هم‌افزایی در قسمت و بخش‌های متنوع و گوناگون و مختلف آموزش عالی – شریف

صرفه‌جویی در حوزه آموزش؛ شعار سال شمسي تحصیلی جدید/ لزوم هم‌افزایی در قسمت و بخش‌های متنوع و گوناگون و مختلف آموزش عالی – شریف

به نقل از شریف: صرفه‌جویی در حوزه آموزش؛ شعار سال شمسي تحصیلی جدید/ لزوم هم‌افزایی در قسمت و بخش‌های متنوع و گوناگون و مختلف آموزش عالی

دکتر شریعتی نیاسر در نشست روسای دانشگاه‌های کشور عنوان کرد؛

دست يار آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و همچنين فناوری با بیان اینکه “صرفه‌جویی در مسائل آموزشی شعار سال شمسي تحصیلی جدید است”، بر “حذف رشته‌های کم اقبال و همچنين رشته‌های تخصصی فاقد اعتبار” تاکید کرد.

صرفه‌جویی در حوزه آموزش؛ شعار سال شمسي تحصیلی جدید/ لزوم هم‌افزایی در قسمت و بخش‌های متنوع و گوناگون و مختلف آموزش عالی

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر دست يار آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و همچنين فناوری در نشست روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی پژوهشگاه‌ها و همچنين پارک‌های علم و همچنين فناوری سراسر کشور که روز دوشنبه در دانشگاه علم و همچنين صنعت برگزار شد، بااشاره به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گفت: در حال حاضر میانگین بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بین ۱۷ تا ۴۰ قسمت و بخش است که این امر نشان‌دهنده آن هم است که ما باید در مجموع حدود ۴۰ تا ۵۰ قسمت و بخش از دانشجویان را بدون کارو بار يا کسب و کار يا همان شغل در نظر گرفته و همچنين مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در دهه ۶۰ رخدادهایی بسترساز برخی از توسعه‌های بی‌رویه در حوزه آموزش عالی کشور شد، افزود: ایجاد دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و همچنين علمی کاربردی در سطح وسیع در آن هم زمان سبب افزایش بیش از حد نیاز جامعه به مراکز دانشگاهی و همچنين فارغ‌التحصیلان شد که متاسفانه امروزه نیز چالش‌های موجود در حوزه آموزش عالی از آنها بی‌تاثیر نیست.

دکتر شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه اکنون شکل‌گیری مراکز متنوع و گوناگون و مختلف آموزش عالی غیر استاندارد، سبب بروز مشکلاتی از قبیل بیکاری فارغ‌التحصیلان شده است، عنوان کرد: در قبل ما تا این حد با مشکل بیکاری مواجه نبوده‌ایم البته باید به این موضوع توجه کرد که بیکاری فارغ‌التحصیلان صرفا به دلیل فقدان کارو بار يا کسب و کار يا همان شغل در کشور نیست بلکه بخشی از آن هم به دلیل عدم داشتن قابلیت‌های مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري در دانشجویان است.
دست يار آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و همچنين فناوری در خصوص اقدامات انجام شده جهت حل مسائل در حوزه آموزش عالی و همچنين اشتغال فارغ‌التحصیلان ادامه داد: به منظور مقابله بااین وضعیت و همچنين رفع‌ چالش‌ها، در سال شمسي ۹۳ بحث آمایش از سوی وزارت علوم مطرح شد که یکی از مهمترین مباحث موجود در این طرح، مأموریت‌گرایی و همچنين ساماندهی است.

دکتر شریعتی نیاسر با بیان اینکه توجه وزارت علوم در سیاست‌گذاری‌ها، به اسناد بالادستی شامل طرح آمایش و همچنين برنامه جذاب و جالب و خوب ششم توسعه است، گفت: متاسفانه در حال حاضر مأموریت‌گرایی یکی از مباحثی است که در طرح آمایش مغفول مانده است و همچنين روسای دانشگاه‌ها بعضا این موضوع را فراموش نموده اند.

وی با اشاره به اینکه بی‌توجهی به بحث ماموریت‌گرایی و همچنين ساماندهی طرح آمایش سبب بی‌توجهی دانشگاه‌ها در جذب دانشجویان متناسب با نیاز بازار و همچنين منطقه شده، تصریح کرد: برنامه جذاب و جالب و خوب ششم توسعه یکی از اسناد بالادستی است که باید توسط دانشگاه‌ها بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

دست يار آموزشی وزارت علوم ادامه داد: هرچند بعضا گفته می‌مي شود که برنامه جذاب و جالب و خوب‌های موجود ضمانت اجرایی ندارند ولي بايد توجه داشت باز هم معتقدیم که برنامه جذاب و جالب و خوب داشتن بهتر از بی‌برنامه جذاب و جالب و خوب‌گی است.

وی با بیان اینکه سطح‌بندی دانشگاه‌ها یکی از موضوعاتی بود که در برنامه جذاب و جالب و خوب پنجم توسعه مطرح شد و همچنين در برنامه جذاب و جالب و خوب ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفت، بیان کرد: شامل محورهایی که در این بحث مورد بررسی قرار گرفت این بود که محصول دانشگاه‌ها و همچنين مراکز آموزش عالی تا چه حد متناسب با نیاز جامعه است و همچنين مورد بهره بري و استفاده قرار گرفته؟
دکتر شریعتی نیاسر در ادامه به بحث تنفیذ اختیار متناسب با جایگاه دانشگاه‌ها به عنوان موضوع مورد توجه دیگر وزارت علوم، اشاره کرد و همچنين اظهار داشت: ساماندهی موسسات شامل موضوع مهم دیگری است که در حال حاضر بصورت جدی دنبال می‌مي شود که امیدواریم تا پایان سال شمسي ۹۷ اقدامات مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري جهت تحقق این امر انجام مي شود.
دست يار آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه همراهی مدیران مراکز آموزش عالی شامل موارد و نکات مورد توجه وزارت علوم است، گفت: مدیران این مراکز باید توجه داشته باشند که ساماندهی موسسات که اکنون از مقطع دکترا آغاز شده است به درستی انجام مي شود زیرا امروزه حدود ۱۰۰ هزار فرد يا شخص دانشجوی دکترا در کشور وجود دارد درحالی که کل ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و همچنين آنچه جامعه به آن هم نیاز دارد، ۴ یا ۵ هزار فرد يا شخص است.
وی با اشاره به اینکه سالانه ۲۰ هزار فارغ‌التحصیل مقطع دکتری به جامعه تحویل داده می‌مي شود در صورتی که ۱۵ هزار فرد يا شخص از آنها مازاد خواهند بود، افزود: باید جلوی این افسارگسیختگی گرفته مي شود
دست يار آموزشی وزارت علوم در ادامه هم‌افزایی در قسمت و بخش‌های متنوع و گوناگون و مختلف آموزش عالی را محور مهم دیگری عنوان کرد و همچنين گفت: این محور باید در قسمت و بخش‌های متنوع و گوناگون و مختلف مثل تعامل رشته‌ها، تيم‌های آموزشی و همچنين مدیران ستادی و همچنين قسمت و بخش‌های گوناگون دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هم‌افزایی از وزارت علوم آغاز شده و همچنين در این راستا این موضوع بین قسمت و بخش‌های متنوع و گوناگون و مختلف شامل آموزش و همچنين پژوهش نيرو بیشتری گرفته است، تاکید کرد: اکنون این هم‌افزایی باید در دل دانشگاه‌ها نیز شکل بگیرد.
دکتر شریعتی نیاسر همچنین توجه به شیوه‌های نوین آموزشی، تحول در برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی‌های آموزشی، بازنگری واحدهای عمومی، اطاله دوره‌های درسی، تجربه و مهارت بالا افزایی و همچنين ارتقا قدرت اشتعال را شامل محورهای مهم و همچنين مورد توجه دیگری دانست که در حال حاضر توسط وزارت علوم پیگیری می‌مي شود.
دست يار آموزشی وزارت علوم به بحث تجربه و مهارت بالا‌افزایی اشاره کرد و همچنين اظهار داشت: در این حوزه ۴ محور مد نظر است. قسمت و بخش اول توجه جدی به دروس کاربردی و همچنين عملی است. قسمت و بخش دوم مرتبط با دروس اختیاری است که در سال شمسي ۹۵ این موضوع به دانشگاه‌ها ابلاغ شد که می‌توانند دو درس را تا زمانی که در محدوده سنوات دانشجویان باشند به آنها ارائه و همچنين تعریف کنند.

دکتر شریعتی نیاسر در خصوص قسمت و بخش سوم تجربه و مهارت بالا‌افزایی ادامه داد: قسمت و بخش دیگر آموزش تجربه و مهارت بالا‌های عمومی به دانشجویان است که البته بخشی از آن هم فرابرنامه‌ای‌ است و همچنين خوشبختانه اکنون توسط برخی از دانشگاه‌ها دنبال می‌مي شود و همچنين باید ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: باید کاری کنیم که دانشجویان همچنين و علاوه بر تجربه و مهارت بالا‌های تخصصی متناسب با رشته خود در دانشگاه‌ها، تجربه و مهارت بالا‌های عمومی را هم فراگیرند.
دست يار آموزشی وزارت علوم همچنین بر لزوم رصد دانش‌آموختگان و همچنين تقویت انجمن فارغ‌التحصیلان تاکید کرد.
وی ضمن بیان اینکه در بحث تجربه و مهارت بالا‌افزایی تلاش ما این است که اقدامات تسریع مي شود ولي بايد توجه داشت تعجیل صورت نگیرد و همچنين با قسمت و بخش صنعت تعامل پیدا کند به بحث اشتغال دانشجویان نیز اشاره کرد و همچنين گفت: بحث اشتغال موضوعی همگانی است و همچنين منحصرا به آموزش عالی مرتبط نمی‌مي شود لذا همه دستگاه‌ها و همچنين نهادها باید در این حوزه فعالیت و همچنين حمایت کنند.
دکتر شریعتی نیاسر در خصوص محورهای مورد توجه سال شمسي تحصیلی جدید، عنوان کرد: یکی از موارد و نکات مورد توجه امسال، صرفه‌جویی در مسائل آموزشی است که به عنوان شعار سال شمسي نیز در نظر گرفته شده است و همچنين بر همین اساس باید تلاش کنیم تا رشته‌های کم اقبال و همچنين رشته‌های تخصصی فاقد اعتبار را حذف کنیم.
وی در پایان گفت: امیدواریم با سیاست‌های اتخاد شده، اقدامات موثری در حوزه آموزش عالی و همچنين رفع مسائل مرتبط با آن هم انجام مي شود.

ز.ح ۷۴/ع.ع۵۷

صرفه‌جویی در حوزه آموزش؛ شعار سال شمسي تحصیلی جدید/ لزوم هم‌افزایی در قسمت و بخش‌های متنوع و گوناگون و مختلف آموزش عالی در تاریخ ۱۹ June 1397 | 3:21 pm منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *