دانشگاه های ایران در ۹ حوزه موضوعی در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند – شریف

دانشگاه های ایران در ۹ حوزه موضوعی در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند – شریف

به نقل از شریف: دانشگاه های ایران در ۹ حوزه موضوعی در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام«ISC» گفت: از میان ۱۱ حوزه موضوعی که رتبه بندی تایمز اعلام کرده است دانشگاه های ایران توانسته اند در ۹ حوزه موضوعی پزشکی ، علوم فیزیکی، هنر و همچنين علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و همچنين تجارت ،علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری و همچنين مهندسی و همچنين فناوری در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گیرند.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ( ISC )، دکتر محمدجواد دهقانی گفت: یکی از رتبه بندی های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می دهد ارزیابی و همچنين سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی متنوع و گوناگون و مختلف است، این رتبه بندی در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه های برتر جهان را معرفی می کند.

وی افزود: دانشگاه تهران در حوزه های آموزشی با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، هنر و همچنين علوم انسانی با رتبه ۴۰۱+ و همچنين علوم اجتماعی با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، تنها دانشگاه ایران در بین دانشگاه های برتر جهان در این حوزه ها می باشد.

دکتر دهقانی گفت: در حوزه اقتصاد و همچنين تجارت، دانشگاه تهران به همراه دانشگاه اصفهان به ترتیب با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱و ۵۰۱+ دو دانشگاه ایران در جمع دانشگاه های برتر جهان خواهند بود.

وی افزود: در حوزه پزشکی از ایران ۵ دانشگاه در میان ۷۲۱ دانشگاه برتر جهان قرار دارند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ در بین دانشگاه¬های ایرانی رتبه نخست را دارد و همچنين در رتبه های بعدی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و همچنين دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ۶۰۱ + در بین دانشگاه های برتر قرار دارند.

بر اساس اعلام سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در حوزه علوم زیستی، ۱۱ دانشگاه از ایران در بین ۷۵۱ دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه صنعتی اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ رتبه اول دانشگاه های ایران را دارد و همچنين بعد از این دانشگاه دانشگاه های فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و همچنين ارومیه با بازه رتبه ای ۶۰۱+ در این فهرست دیده می شوند.

دکتر دهقانی اعلام کرد: در حوزه علوم فیزیکی، ۲۴ دانشگاه از ایران در میان ۹۶۳ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شوند که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ و همچنين دانشگاه کاشان با بازه رتبه ای ۵۰۰ -۴۰۱ در بین دانشگاه های ایران به ترتیب در رتبه های اول و همچنين رتبه دوم قرار دارند. دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، گیلان، علم وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف و همچنين تهران با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و همچنين دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، مازندران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی شیراز، تبریز و همچنين زنجان با بازه رتبه ای ۸۰۰ -۶۰۱ و همچنين دانشگاه های الزهرا، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، شهیدباهنر کرمان، صنعتی شاهرود، ارومیه و همچنين یزد با بازه رتبه ای +۸۰۱ در این فهرست دیده می شوند.

وی گفت: در حوزه علوم کامپیوتری، ۹ دانشگاه از ایران در بین ۶۸۴ دانشگاه برتر جهان قرار دارند، دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز و همچنين تهران با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی با بازه رتبه ای ۶۰۰ -۵۰۱ و همچنين دانشگاه اصفهان با رتبه ۶۰۱+ در این فهرست حضور دارند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: در حوزه موضوعی مهندسی و همچنين فناوری، ۲۳ دانشگاه از ایران در بین ۹۰۳ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می مي شود که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و همچنين دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ در بین دانشگاه های ایران رتبه اول را در این حوزه دارند. دانشگاه های گیلان، کاشان، مازندران و همچنين صنعتی شریف با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و همچنين صنعتی اصفهان با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های فردوسی مشهد، علم و همچنين صنعت ایران، شیراز، صنعتی شیراز و همچنين تبریز با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان، اصفهان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، ارومیه و همچنين زنجان با بازه رتبه ای ۸۰۰-۶۰۱ و همچنين در نهایت دانشگاه های شهید باهنر کرمان و همچنين یزد با رتبه ۸۰۱+ در این فهرست دیده می شوند.

 

 

نتایج رتبه بندی موضوعی تایمز سال شمسي ۲۰۱۹

حوزه موضوعی

نام دانشگاه

رتبه سال شمسي ۲۰۱۹

آموزش

 

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

هنر و همچنين علوم انسانی

 

دانشگاه تهران

+۴۰۱

علوم اجتماعی

 

دانشگاه تهران

۵۰۰-۴۰۱

اقتصاد و همچنين تجارت

 

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه اصفهان

+۵۰۱

پزشکی

(پزشکی و همچنين دندانپزشکی)

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

+۶۰۱

علوم زیستی

(علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و همچنين جنگلداری

 

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاههای فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و همچنين ارومیه

+۶۰۱

علوم فیزیکی

(فیزیک و همچنين نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و همچنين علم دریایی، آمار و همچنين ریاضی)

 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه کاشان

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاههای صنعتی امیر کبیر، گیلان، علم وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران

۶۰۰-۵۰۱

شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، مازندران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی شیراز تبریز و همچنين زنجان

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاههای الزهرا، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، ارومیه و همچنين یزد

+ ۸۰۱

علوم کامپیوتری

 

دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز و همچنين تهران

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه‌های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه اصفهان

+۶۰۱

مهندسی و همچنين فناوری

(مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و همچنين هوا و همچنين فضا، مهندسی برق و همچنين الکترونیک و همچنين مهندسی شیمی)

 

دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل و همچنين تهران

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه‌های گیلان، کاشان، مازندران و همچنين صنعتی شریف

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیرو صنعتی اصفهان

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه‌های فردوسی مشهد، علم و همچنين صنعت ایران،

شیراز، صنعتی شیراز وتبریز

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه‌های شهید مدنی آذر بایجان، اصفهان

خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی،

شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، ارومیه و همچنين زنجان

۸۰۰- ۶۰۱

دانشگاه‌های شهید باهنر کرمان، یزد

+۸۰۱

 

م. ع ۶۰ / ‏ر. ب ۴۵

 

دانشگاه های ایران در ۹ حوزه موضوعی در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند در تاریخ ۱۰ September 1397 | 4:13 pm منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *