«ایران» اثرگذارترین کشور علمی ۵ سال شمسي اخیر/ پیشرفت دانشمندان ایرانی در تولید و همچنين ارائه مقالات علمی در آسیای غربی – شریف

«ایران» اثرگذارترین کشور علمی ۵ سال شمسي اخیر/ پیشرفت دانشمندان ایرانی در تولید و همچنين ارائه مقالات علمی در آسیای غربی – شریف

به نقل از شریف: «ایران» اثرگذارترین کشور علمی ۵ سال شمسي اخیر/ پیشرفت دانشمندان ایرانی در تولید و همچنين ارائه مقالات علمی در آسیای غربی

تجزیه و همچنين تحلیل آمار و همچنين ارقام ۵ سال شمسي قبل نظام رتبه‌بندی سایمگو همچنين و علاوه بر اینکه پیشرفت دانشمندان ایرانی در تولید و همچنين ارائه مقالات علمی در آسیای غربی را نشان می‌دهد، حکایت از صدرنشینی ایران در سال شمسي‌های پیاپی دارد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از خبرگزاری فارس، رتبه‌بندی سایمگو هر سال شمسي کشورهای متنوع و گوناگون و مختلف جهان را به لحاظ تحقیقات علمی و همچنين ارائه مقالات رتبه‌بندی و همچنين جایگاه جهانی آنها را در وب‌سایت خود منتشر می‌کند.
سایمگو بر اساس تعداد مقالات علمی موسسات آموزش عالی کشورهای متنوع و گوناگون و مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اسکوپوس، آنها را ارزیابی و همچنين رتبه‌بندی می‌کند؛ بررسی اعداد منتشرشده در این سایت روند صعودی دانشمندان ایرانی را نشان می‌دهد و همچنين ایران را به عنوان اثرگذارترین کشور علمی در غرب آسیا معرفی می‌کند.
این روند صعودی هر سال شمسي با افزایش قابل توجهی نسبت به سال شمسي قبل همراه بوده که نشان‌دهنده تلاش قابل توجه دانشمندان ایرانی برای صدرنشینی در آسیای غربی و همچنين حفظ جایگاه خود است.
تجزیه و همچنين تحلیل صورت‌گرفته پیشرفت ایران در ارائه اسناد علمی در رشته‌های متغاير و متفاوت را شامل می‌مي شود؛ نقطه مهم داده‌های منتشرشده پیشتازی ایران در میان کشورهای آسیای غربی است.
در این نقل از به روند پیشرفت ایران و همچنين دانشمندان ایرانی در ارائه اسناد علمی اشاره می‌کنیم که شامل سال شمسي‌های ۲۰۱۳ تا پایان سال شمسي ۲۰۱۷ می‌مي شود:

 

تسخیر علم منطقه توسط دانشمندان ایرانی در سال شمسي ۲۰۱۷
بر اساس آمار و همچنين ارقامی که توسط نظام رتبه‌بندی سایمگو منتشر شده، ایران با ارائه و همچنين نشر بیش از ۴۳۸۸ سند علمی در صدر جدول کشورهای غرب آسیا قرار گرفته است.
آمار و همچنين ارقامی که توسط این نظام رتبه‌بندی منتشر شده بیانگر آن هم است، ترکیه دومین جایگاه جدول را به خود اختصاص داده است؛ محققان ترکیه‌ای با ارائه و همچنين نشر ۴۲ هزار و همچنين ۴۰۵ سند علمی بعد از ایران قرار گرفته‌اند.
عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی، کشورهای مصر، امارات متحده عربی، عراق، قطر، اردن، لبنان، عمان، کویت، سرزمین‌های اشغالی، بحرین، یمن و همچنين سوریه به ترتیب بعد از ایران و همچنين ترکیه قرار گرفته‌اند و همچنين جایگاه سوم تا شانزدهم جدول را به خود اختصاص داده‌اند.
عربستان سعودی در سال شمسي ۲۰۱۷ تنها ۲۰ هزار و همچنين ۶۴۴ سند علمی ارائه و همچنين منتشر کرده که به عنوان سومین جایگاه در جدول با یک اختلاف قابل توجه نسبت به ایران قرار دارد؛ این رقم برای رژیم صهیونیستی پایین‌تر است و همچنين دانشمندان ایرانی با یک اختلاف ۳۴ هزارتایی صدرنشین کشورهای غرب آسیا خواهند بود.
بر اساس داده‌های منتشرشده توسط سایمگو کشور سوریه به عنوان آخرین کشور در جایگاه آسیای غربی در سال شمسي ۲۰۱۷ در تمامی رشته‌ها تنها ۴۲۳ سند علمی منتشر کرده است.

 

کسب رتبه نخست تولید علم آسیای غربی توسط دانشمندان ایرانی در سال شمسي ۲۰۱۶
بر اساس داده‌های موجود در سایمگو محققان ایرانی با ارائه و همچنين نشر ۵۱ هزار و همچنين ۶۷۲ سند علمی در سال شمسي ۲۰۱۶ نیز صدرنشین کشورهای غرب آسیا بودند؛ آنچه که سایمگو منتشر کرده بیانگر آن هم است که کشور ترکیه با ارائه و همچنين نشر ۴۵ هزار و همچنين ۵۹۵ سند علمی در رتبه بعد از ایران قرار گرفته است.
عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی، کشورهای مصر، امارات متحده عربی، قطر، عراق، اردن، لبنان، عمان، کویت، سرزمین‌های اشغالی، سوریه، بحرین و همچنين یمن به ترتیب بعد از ایران و همچنين ترکیه قرار گرفته‌اند و همچنين تا جایگاه شانزدهم جدول را به خود اختصاص داده‌اند.
بررسی سایمگو بیانگر آن هم است که محققان ایرانی در ارائه و همچنين نشر اسناد علمی نسبت در سال شمسي‌های متنوع و گوناگون و مختلف با پیشرفت قابل قبولی مواجه بوده‌اند؛ بر اساس داده‌ها در سال شمسي ۲۰۱۶ سهم ایران از نشر اسناد علمی ۵۱ هزار و همچنين ۶۷۲ سند بوده که این رقم در سال شمسي ۲۰۱۷ حدود ۳۰۰۰ سند افزایش داشته است.
با تکیه بر آمار نظام رتبه‌بندی سایمگو به راحتی می‌قدرت دریافت کشور ترکیه در سال شمسي ۲۰۱۷ با یک تنزل تعجب‌برانگیز مواجه بوده است؛ محققان ترکیه‌ای در سال شمسي ۲۰۱۷ نسبت به سال شمسي ۲۰۱۶ بالغ بر ۳۰۰۰ کاهش در تولید سند علمی را تجربه نموده اند.
کشور یمن در سال شمسي ۲۰۱۶ به عنوان آخرین کشور در جدول آسیای غربی در تمامی رشته‌ها و همچنين علوم متنوع و گوناگون و مختلف ۳۷۷ سند علمی ارائه و همچنين منتشر کرده است.

دانشمندان ایرانی هم‌چنان صدرنشین تولید علم در سال شمسي ۲۰۱۵
داده‌های سایمگو نشان می‌دهد در سال شمسي ۲۰۱۵ نیز محققان ایرانی به عنوان برترین‌های آسیای غربی ۴۴ هزار و همچنين ۴۱۲ سند علمی ارائه و همچنين منتشر نموده اند.
بر اساس آمار نظام رتبه‌بندی سایمگو، ایران در طول سال شمسي‌های متنوع و گوناگون و مختلف نه‌تنها تنزل، بلکه یک روند صعودی قابل قبول و همچنين قابل توجه را در علوم متنوع و گوناگون و مختلف طی کرده است؛ ارائه اسناد بیشتر علمی توسط محققان ایرانی منجر به تولید علم بیشتر و همچنين دستیابی به اکتشافات بیشتر علمی شده است.
با تکیه بر داده‌های این نظام رتبه‌بندی می‌قدرت دریافت ترکیه به عنوان کشوری که دومین جایگاه را به خود اختصاص داده، ۴۳ هزار و همچنين ۷۸۰ سند علمی ارائه و همچنين منتشر کرده است.
آمار سایمگو بیانگر آن هم است که کشوری مانند ترکیه یک روند صعودی در تولید علم را طی نمی‌کند؛ به راحتی تنها با خواندن اعداد و همچنين ارقام می‌قدرت دریافت روند تولید اسناد علمی در دیگر کشورهای آسیای غربی روند نزولی و همچنين صعودی است و همچنين لزوماً به واسطه گذر زمان تولید علم بیشتر نمی‌مي شود؛ این قاعده حتی شامل کشوری که دومین جایگاه علمی در آسیای غربی را به خود اختصاص داده نیز می‌مي شود.
دانشمندان ترکیه‌ای در سال شمسي ۲۰۱۵ در حالی ۴۳ هزار و همچنين ۷۸۰ مقاله ارائه و همچنين منتشر نموده اند که این آمار در سال شمسي ۲۰۱۶، ۴۵ هزار و همچنين ۵۹۵ سند علمی و همچنين در سال شمسي ۲۰۱۷، ۴۲ هزار و همچنين ۴۰۵ مقاله علمی بوده است.
رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، کشورهای مصر، امارات متحده عربی، قطر، اردن، لبنان، عراق، عمان، کویت، سوریه، سرزمین اشغالی، بحرین و همچنين یمن در رتبه‌های بعد از ایران و همچنين ترکیه قرار گرفته‌اند و همچنين تا جایگاه شانزدهم جدول را به خود اختصاص داده‌اند.
تجزیه و همچنين تحلیل عدد و همچنين رقم این نظام رتبه‌بندی نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی و همچنين عربستان سعودی یک روند ثابت را در پیش دارند و همچنين در تولید علم موفقیت‌آمیز عمل نکرده‌اند.
کشور یمن در سال شمسي ۲۰۱۵ مجدداً آخرین کشور در آسیای غربی است که مجموع اسناد علمی آن هم به ۳۲۹ سند می‌رسد.

تولید علم آسیای غربی توسط دانشمندان ایرانی در سال شمسي ۲۰۱۴
داده‌های سایمگو در قسمت و بخش اثرگذاری علمی بیانگر آن هم است که ایران با ارائه و همچنين نشر ۴۴ هزار و همچنين ۵۲۲ سند علمی در سال شمسي ۲۰۱۴ نیز صدرنشین جدول آسیای غربی است.
بر اساس آمار و همچنين ارقامی که توسط این نظام منتشر شده، ترکیه دومین جایگاه جدول را به خود اختصاص داده است؛ محققان ترکیه‌ای با ارائه و همچنين نشر ۴۰ هزار و همچنين ۷۵۹ سند علمی بعد از ایران قرار گرفته‌اند.
رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، قطر، اردن، لبنان، عراق، عمان، کویت، سرزمین‌های اشغالی، سوریه، بحرین و همچنين یمن به ترتیب بعد از ایران قرار گرفته‌اند.
داده‌های سایمگو بیانگر آن هم است که رژیم صهیونیستی در سال شمسي ۲۰۱۴ تنها ۲۰ هزار و همچنين ۱۶ سند علمی منتشر کرده که حدود این عدد در سال شمسي‌های بعد از ۲۰۱۴ نیز تقریباً ثابت بوده و همچنين آنها در تولید علم پیشرفت پررنگی را تجربه نکرده‌اند.
عربستان سعودی نیز در سال شمسي ۲۰۱۴ تنها ۱۷ هزار و همچنين ۹۳۹ سند علمی منتشر کرده که در مقایسه با ایران به میزان قابل توجهی در تولید علم جا مانده است؛ محققان عربستان سعودی در حالی چهارمین جایگاه جدول آسیای غربی را به خود اختصاص داده‌اند که نسبت به دانشمندان ایرانی در این سال شمسي دست‌کم ۲۶ هزار مقاله کمتر تولید و همچنين منتشر نموده اند.

رتبه نخست ایران در تولید اسناد علمی در سال شمسي ۲۰۱۳
در سال شمسي ۲۰۱۳، دانشمندان ایرانی جایگاه خود را به عنوان صدرنشین جدول حفظ نموده اند؛ تجزیه و همچنين تحلیل آمار نظام رتبه‌بندی سایمگو نشان می‌دهد در این سال شمسي محققان ایرانی ۴۱ هزار و همچنين ۹۶۹ سند علمی منتشر نموده اند و همچنين ایران مجدد به عنوان اثرگذارترین کشور علمی در غرب آسیا انتخاب شد.
رتبه‌بندی سایمگو در سال شمسي ۲۰۱۳ نشان می‌دهد ترکیه دومین کشور در تولید علم در آسیای غربی بوده است؛ محققان این کشور در سال شمسي ۲۰۱۳، ۳۹ هزار و همچنين ۷۹۸ مقاله ارائه و همچنين منتشر نموده اند؛ اگرچه ترکیه نسبت به سال شمسي ۲۰۱۷ یک پیشرفت نه چندان پررنگ را تجربه کرده است، ولي بايد توجه داشت واقعیت امر این است که محققان ترکیه‌ای در یک خط ثابت در حال حرکت خواهند بود که گاهی با نزول و همچنين گاهی با صعود مواجه است، ولي بايد توجه داشت این صعود آن هم‌قدر کم‌رنگ است که گاهی اوقات حتی به هزار سند علمی هم ختم نمی‌مي شود.
رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، کشورهای مصر، امارات متحده عربی، اردن، لبنان، قطر، عراق، کویت، عمان، سوریه، سرزمین اشغالی، بحرین و همچنين یمن به ترتیب در رتبه‌های بعد از ایران و همچنين ترکیه قرار گرفته و همچنين جایگاه سوم تا شانزدهم جدول را به خود اختصاص داده‌اند.
تحلیل داده‌های سایمگو بیانگر آن هم است که رژیم صهیونیستی در سال شمسي ۲۰۱۳ تنها ۱۹ هزار و همچنين ۳۵۲ سند علمی ارائه و همچنين منتشر کرده است؛ این رقم برای عربستان سعودی شامل ۱۵ هزار و همچنين ۱۶۵ سند علمی می‌مي شود.
افزایش اسناد علمی رژیم صهیونیستی و همچنين عربستان سعودی در هر سال شمسي به قدری ناچیز است که نمی‌قدرت آن هم را پیشرفت دانست.

ل. م ۵۴

 

«ایران» اثرگذارترین کشور علمی ۵ سال شمسي اخیر/ پیشرفت دانشمندان ایرانی در تولید و همچنين ارائه مقالات علمی در آسیای غربی در تاریخ ۲۸ February 1398 | 10:05 am منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *