حضور ۳۲ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا – شریف

حضور ۳۲ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا – شریف

به نقل از شریف: حضور ۳۲ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا

دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  گفت: نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال شمسي ۲۰۱۹ میلادی برای سومین سال شمسي، رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرد و همچنين ۳۲ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفتند.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت  علوم به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر  دهقانی اظهار داشت: نظام رتبه ‌بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی‌های جهانی است که نتایج آن هم توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می­‌مي شود. این رتبه‌بندی در قالب یک پروژه پهناور و بزرگ در کشـور چیـن برای اولین بار در ژوئـن سال شمسي ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و همچنين به صورت سالانه روزآمد می­‌مي شود.
وی گفت: نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال شمسي ۲۰۱۹ میلادی برای سومین سال شمسي، رتبه بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرده است. رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال شمسي ۲۰۱۹ در۵۴ رشته در قالب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی(۶ رشته) و همچنين حوزه علوم اجتماعی(۱۴ رشته) گرفته شده است.

حوزه علوم پایه
سرپرست ISC در ادامه گفت: در رتبه بندی سال شمسي ۲۰۱۹ موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۶ رشته ریاضی، فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی، علوم جوی و همچنين اکولوژی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
وی افزود: در رشته ریاضیات در سال شمسي ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و همچنين صنعتی امیرکبیر، در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
دکتر دهقانی خاطرنشان کرد: در رشته فیزیک در سال شمسي ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و همچنين صنعتی اصفهان در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
سرپرست ISC عنوان کرد: در رشته شیمی در سال شمسي ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران و همچنين یاسوج در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است دانشگاه یاسوج برای اولین بار در حیطه موضوعی حضور پیدا کرده است.
به گفته وی، در رشته زمین شناسی در سال شمسي ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت مدرس و همچنين تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح کرد: در رشته علوم جوی در سال شمسي ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی و همچنين تهران  در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
وی گفت: در رشته اکولوژی در سال شمسي ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی و همچنين تهران  در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است که در سال شمسي ۲۰۱۸ هیچ دانشگاهی از ایران در این حیطه حضور نداشت.

حوزه مهندسی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، رتبه بندی حوزه مهندسی در ۲۲رشته صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی شیمی با ۲۰ دانشگاه پرتعدادترین تعداد دانشگاه های ایران در حوزه موضوعی به ثبت رسیده است.
وی بیان کرد: در رشته مهندسی مکانیک، از ایران با افزایش تعداد از ۱۲ دانشگاه در سال شمسي ۲۰۱۸ به ۱۶ دانشگاه در سال شمسي ۲۰۱۹ حضور داشتند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، علم و همچنين صنعت ایران، صنعتی شریف ، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، گیلان، تبریز، سمنان،کاشان،بوعلی سینا و همچنين شیراز در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
به گفته دکتر دهقانی، در رشته مهندسی برق و همچنين الکترونیک، از ایران با افزایش تعداد از ۱۱ دانشگاه در سال شمسي ۲۰۱۸ به ۱۳ دانشگاه در سال شمسي ۲۰۱۹ حضور داشتند که دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر ، علم و همچنين صنعت ، تربیت مدرس، تبریز، دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، کاشان، شیراز، صنعتی شیراز در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
وی افزود: در رشته مهندسی اتوماسیون، در سال شمسي ۲۰۱۹ تعداد ۷ دانشگاه از ایران حضور داشتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علم وصنعت، دانشگاه آزاد اسلامی، خواجه نصیرطوسی، صنعتی شریف، تهران و همچنين تبریز در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار داشتند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: در رشته مهندسی مخابرات، از ایران با افزایش تعداد از ۲ دانشگاه در سال شمسي ۲۰۱۸ به ۸ دانشگاه در سال شمسي ۲۰۱۹ حضور داشتند که دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان، تهران، صنعتی امیر کبیر ، علم وصنعت، خواجه نصیرالدین طوسی ، تربیت مدرس حضور دارند.
وی افزود: در رشته مهندسی علم و همچنين فناوری ابزار آلات از ایران صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، صنعتی امیر کبیر و همچنين دانشگاه علم وصنعت در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
دکتر دهقانی تصریح کرد: در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنين علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
وی گفت: در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و همچنين صنعت و همچنين دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
دکتر دهقانی خاطرنشان کرد: در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و همچنين صنعت، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، گیلان، سمنان  و همچنين تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
به گفته وی، در رشته مهندسی شیمی از ایران دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیر کبیر، تهران، صنعتی شریف، علم و همچنين صنعت، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، صنعتی نوشیروانی بابل، تبریز، شیراز، فردوسی مشهد، رازی، صنعتی سهند، کاشان، اصفهان، یاسوج، بوعلی سینا، خواجه نصیر طوسی، سمنان و همچنين دانشگاه علوم پزشکی تهران درجمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند.
دکتر دهقانی خاطرنشان کرد: در رشته مهندسی مواد از ایران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیر کبیر، صنعتی اصفهان و همچنين صنعتی شریف در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
وی عنوان کرد: در رشته علم و همچنين فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف و همچنين دانشگاه تهران در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
دکتر دهقانی افزود: در رشته علوم و همچنين مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف ، تهران ، صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، علم و همچنين صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز، صنعتی سهند ، دانشگاه کاشان، سمنان و همچنين شیراز درجمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
وی بیان کرد: در رشته مهندسی و همچنين علوم زیست محیطی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنين دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
به گفته دکتر دهقانی، در رشته منابع آب دانشگاه تهران، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت مدرس و همچنين شیراز در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: در رشته علوم و همچنين فناوری غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، فردوسی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و همچنين شیراز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
وی گفت: در رشته بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران ودانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
دکتر دهقانی افزود: در رشته مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۳۸ در جمع دانشگاه‌های برتر این حوزه قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در رشته علوم و همچنين فناوری حمل و همچنين نقل، دانشگاه تهران، علم و همچنين صنعت ایران، صنعتی شریف و همچنين دانشگاه آزاد اسلامی در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: در رشته مهندسی معدن دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، باهنر کرمان و همچنين دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
به گفته وی، در رشته مهندسی متالورژی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، فردوسی مشهد، علم و همچنين صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی سهند، صنعتی شریف،  صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه شیراز و همچنين تربیت مدرس در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم زیستی
دکتر دهقانی تصریح کرد: در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹، رتبه بندی حوزه علوم زیستی در ۴رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۲ رشته علوم کشاورزی و همچنين علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.
وی گفت: در رشته علوم کشاورزی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس و همچنين دانشگاه صنعتی اصفهان در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
دکتر دهقانی عنوان کرد: در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد و همچنين دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم پزشکی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹، رتبه‌بندی حوزه علوم پزشکی در ۶ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۶ رشته پزشکی بالینی، سلامت عمومی، دندانپزشکی و همچنين علوم دهانی، پرستاری و همچنين داروسازی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم. که در رتبه بندی سال شمسي ۲۰۱۹ شاهد حضور برای اولین بار دانشگاه های ایران در حیطه فناوری پزشکی هستیم.
وی گفت: در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و همچنين سرويس ها و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران  در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.
به گفته دکتر دهقانی، در رشته سلامت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و همچنين سرويس ها و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
وی افزود: در رشته دندانپزشکی و همچنين علوم دهانی دانشگاه علوم پزشکی و همچنين سرويس ها و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و همچنين سرويس ها و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
دکتر دهقانی اظهار داشت: در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس و همچنين دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
به گفته وی، در رشته داروسازی و همچنين علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی و همچنين سرويس ها و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و همچنين سرويس ها و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی، دانشگاه علوم پزشکی و همچنين سرويس ها و خدمات بهداشتی درمانی  تبریز در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
دکتر دهقانی افزود: در رشته فناوری پزشکی چهار دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و همچنين دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور دارند. شایان ذکر است در این حیطه در سال شمسي قبل هیچ دانشگاهی از ایران حضور نداشت.

حوزه علوم اجتماعی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح کرد: در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹، حیطه علوم اجتماعی در۱۴ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۲ رشته اقتصاد و همچنين مدیریت در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.
وی افزود:  در رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی و همچنين دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.
به گفته دکتر دهقانی، در رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و همچنين صنعت ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
ل.م۵۴/ع.ع۵۷

حضور ۳۲ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا در تاریخ ۶ April 1398 | 2:46 pm منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *