حضور ۱۳ دانشگاه ایران در جمع ۱۰۰۰ دانشگاه برتر دنیا – شریف

حضور ۱۳ دانشگاه ایران در جمع ۱۰۰۰ دانشگاه برتر دنیا – شریف

به نقل از شریف: حضور ۱۳ دانشگاه ایران در جمع ۱۰۰۰ دانشگاه برتر دنیا

بر اساس نشر جديد و تو و تازه ترین نتیجه رتبه بندی جهانی شانگهای ۲۱۰۹، ۱۳ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: رتبه‌بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه‌بندی های جهانی است که نتایج آن هم توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می‌مي شود. رتبه بندی منتشر شده در سال شمسي ۲۰۱۹ شانگهای ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان را پوشش می دهد. در رتبه بندی سال شمسي ۲۰۱۹ دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و همچنين دانشگاه کمبریج به ترتیب رتبه اول تا رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

وی اظهار داشت: شانگهای یکی از سه نظام معتبر رتبه‌بندی در سطح بین المللی است. کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیأت علمی، برونداد پژوهشی و همچنين عملکرد سرانه چهار معیار به کار برده شده در نظام رتبه بندی شانگهای است که توسط شش شاخص زیر ارزیابی میشوند.

 

وزن

شاخص ها

معیار

۱۰%

فارغ‌التحصیلان برنده جایزه نوبل و همچنين مدال فیلدز

کیفیت آموزش

۲۰%

اعضای هیأت علمی برنده جایزه نوبل و همچنين مدال فیلدز

کیفیت اعضای هیأت علمی

۲۰%

پژوهشگران پراستناد در ۲۱ حوزه موضوعی

۲۰%

مقالات منتشر شده در مجلات ساینس و همچنين نیچر

برونداد پژوهشی

۲۰%

مقالات نمایه شده در نمایه استنادی علوم و همچنين نمایه استنادی علوم اجتماعی

۱۰%

سرانه عملکرد علمی هر دانشگاه

عملکرد سرانه

 

منابع گردآوری داده در این رتبه بندی شامل وب سایت‌های جوایز نوبل، مدال فیلدز، پایگاه های اطلاعاتی و همچنين اطلاعات آماری دولتی است. اطلاعات پژوهشی دانشگاه ها نیز از پایگاه استنادی ISI استخراج میشود.

در جدول زیر وضعیت تعداد دانشگاه های قاره های متنوع و گوناگون و مختلف به تفکیک مشخص شده است.

 

تعداد دانشگاه های برتر حاضر از قاره های متنوع و گوناگون و مختلف در سال شمسي ۲۰۱۹

۵۰۱-۱۰۰۰ دانشگاه برتر

۵۰۰ دانشگاه برتر

۴۰۰ دانشگاه برتر

۳۰۰ دانشگاه برتر

۲۰۰ دانشگاه برتر

۱۰۰ دانشگاه برتر

۲۰ دانشگاه برتر

قاره

۱۰۶

۱۶۴

۱۴۰

۱۰۹

۷۶

۴۹

۱۶

آمریکا

۱۷۹

۱۹۳

۱۵۷

۱۱۷

۷۹

۳۴

۴

اروپا

۲۰۶

۱۳۷

۱۰۰

۷۲

۴۵

۱۷

آسیا و همچنين اقیانوسیه

۹

۶

۳

۲

آفریقا

۵۰۰

۵۰۰

۴۰۰

۳۰۰

۲۰۰

۱۰۰

۲۰

مجموع

 

وضعیت دانشگاه های کشورهای اسلامی در رتبه بندی سال شمسي ۲۰۱۹ شانگهای: ایران با ۱۳ دانشگاه مقام اول حضور را دارد

‌دکتر دهقانی در ادامه گفت: در رتبه‌بندی جهانی شانگهای سال شمسي ۲۰۱۹، ایران با ۱۳ دانشگاه، ترکیه با ۱۲ دانشگاه، مالزی و همچنين مصر با ۵ دانشگاه، عربستان و همچنين پاکستان با ۴ دانشگاه، تونس، لبنان، امارات متحده عربی، عمان و همچنين نیجریه با یک دانشگاه در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا حضور داشتند.
سرپرست ISC بیان کرد: در رتبه بندی سال شمسي ۲۰۱۹ دانشگاه تهران مشابه رتبه‌بندی سال شمسي ۲۰۱۸ توانسته بود با کسب رتبه در بازه ۴۰۰-۳۰۱ در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد و همچنين رتبه اول دانشگاه‌های ایران را از آن هم خود کند.
دکتر دهقانی افزود: دانشگاه‌های صنعتی شریف و همچنين علوم پزشکی تهران با ارتقای رتبه نسبت به سال شمسي قبل، توانستند جایگاهی در بازه ۵۰۰-۴۰۱ در سال شمسي ۲۰۱۹ را کسب نماید و همچنين مشترکا رتبه های دوم و همچنين سوم ایران را از آن هم خود کنند. دانشگاه‌های امیر کبیر و همچنين تربیت مدرس نیز در بازه ۶۰۰- ۵۰۱ گرفته اند و همچنين رتبه های چهارم و همچنين پنجم ایران را از آن هم خود نموده اند.
وی عنوان کرد: دانشگاه فردوسی مشهد با بازه رتبه ای ۶۰۱-۷۰۰ رتبه ۶ و همچنين دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بازه رتبه ای ۸۰۰-۷۰۱ رتبه ۷ ایران دارد و همچنين دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، علم و همچنين صنعت ایران و همچنين دانشگاه صنعتی اصفهان در بازه ۹۰۰-۸۰۱ قرار دارند و همچنين رتبه ۸-۱۰ ایران را از آن هم خود نموده اند.
دکتر دهقانی تصریح کرد: دانشگاه شهید بهشتی که برای اولین بار در این رتبه بندی حضور دارد به همراه دانشگاه شیراز و همچنين دانشگاه تبریز در بازه ۱۰۰۰-۹۰۱ و همچنين رتبه ۱۱-۱۳ کشور قرار دارند.
وی گفت: رتبه‌بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که نتایج آن هم توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می‌مي شود. رتبه بندی منتشر شده در سال شمسي ۲۰۱۹ شانگهای ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان را پوشش می دهد. در رتبه بندی سال شمسي ۲۰۱۹ دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و همچنين دانشگاه کمبریج به ترتیب رتبه اول تا رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.
وی اظهار داشت: شانگهای یکی از سه نظام معتبر رتبه‌بندی در سطح بین المللی است. کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیأت علمی، برونداد پژوهشی و همچنين عملکرد سرانه چهار معیار به کار برده شده در نظام رتبه بندی شانگهای است که توسط شش شاخص زیر ارزیابی می‌شوند.

 

وضعیت سالانه دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی شانگهای

نام دانشگاه

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

۴۰۰-۳۰۱

۴۰۰-۳۰۱

۴۰۰-۳۰۱

۳۰۰-۲۰۱

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه صنعتی شریف

۵۰۰-۴۰۱

۶۰۰-۵۰۱

۶۰۰-۵۰۱

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵۰۰-۴۰۱

۶۰۰-۵۰۱

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۰۰-۵۰۱

۵۰۰-۴۰۱

۵۰۰-۴۰۱

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه تربیت مدرس

۶۰۰-۵۰۱

۷۰۰-۶۰۱

۷۰۰-۶۰۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۷۰۰-۶۰۱

۹۰۰-۸۰۱

۸۰۰-۷۰۱

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۸۰۰-۷۰۱

۸۰۰-۷۰۱

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۹۰۰-۸۰۱

۸۰۰-۷۰۱

دانشگاه علم و همچنين صنعت ایران

۹۰۰-۸۰۱

۷۰۰-۶۰۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۹۰۰-۸۰۱

۸۰۰-۷۰۱

۸۰۰-۷۰۱

دانشگاه شهید بهشتی

۱۰۰۰-۹۰۱

دانشگاه شیراز

۱۰۰۰-۹۰۱

۹۰۰-۸۰۱

دانشگاه تبریز

۱۰۰۰-۹۰۱

۹۰۰-۸۰۱

۸۰۰-۷۰۱

               

 

ل. م ۵۴/‏ ع. ع ۵۷

 

 

 

 

 

 

حضور ۱۳ دانشگاه ایران در جمع ۱۰۰۰ دانشگاه برتر دنیا در تاریخ ۲۵ May 1398 | 5:18 pm منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *