کسری اعتبار ۲۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای ساماندهی فضاهای آموزشی در حال احداث دانشگاه‌ها و همچنين مراکز آموزشی و همچنين پژوهشی – شریف

کسری اعتبار ۲۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای ساماندهی فضاهای آموزشی در حال احداث دانشگاه‌ها و همچنين مراکز آموزشی و همچنين پژوهشی – شریف

به نقل از شریف: کسری اعتبار ۲۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای ساماندهی فضاهای آموزشی در حال احداث دانشگاه‌ها و همچنين مراکز آموزشی و همچنين پژوهشی

دست يار اداری، مالی و همچنين مدیریت منابع وزارت علوم گفت: برای ساماندهی فضاهای آموزشی در حال احداث دانشگاه‌ها و همچنين مراکز آموزشی و همچنين پژوهشی ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان کسری اعتبار داریم.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر نظرپور اظهار داشت: متوسط سرانه فضاهای آموزشی موجود دانشگاه‌ها و همچنين مراکز آموزش عالی حدود ۸.۵ مترمربع می‌باشد و همچنين متوسط فضاهای آموزشی در دست احداث نیز برابر ۲ مترمربع است. بنابراین در مقایسه با متراژ مطلوب، که با توجه به تيم‌های متنوع و گوناگون و مختلف آموزشی بین ۱۰ الی ۱۸ مترمربع تعریف‌شده است، به‌روش متوسط حدود ۵.۵ مترمربع کسری فضا داریم.
دست يار وزیر علوم تصریح کرد: چنانچه میانگین سرانه فضاهای موجود و همچنين در دست احداث کل فضاهای دانشگاه‌ها و همچنين مراکز آموزش عالی را مدنظر قرار دهیم که شامل فضاهای آموزشی، پژوهشی، کمک‌آموزشی، ورزشی، خوابگاهی، فرهنگی، رفاهی و همچنين خدماتی دانشگاه‌ها و همچنين مراکز آموزش عالی می‌باشد، این فضا در حال حاضر حدود ۲۳ مترمربع است که در مقایسه با میزان مطلوب حدود ۱۰ مترمربع کسری فضا داریم و همچنين اعتبار مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري برای جبران این کسری بالغ‌بر ۲۵,۰۰۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌مي شود.
وی افزود: درمجموع، فضای کالبدی موجود و همچنين در دست احداث دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و همچنين پارک‌های علم و همچنين فناوری وابسته به وزارت متبوع حدود ۱۷،۳۳۰،۰۰۰ مترمربع است، که از این مقدار حدود ۱۶.۵ میلیون مترمربع آن هم، یعنی حدود ۹۵%، متعلق به دانشگاه‌ها و همچنين مراکز آموزشی، حدود ۳۷۰ هزار مترمربع (۲%) مرتبط به پارک‌های علم و همچنين فناوری و همچنين حدود ۴۶۰ هزار مترمربع نیز (۳%)، متعلق به پژوهشگاه‌ها است. از ۱۶.۵ میلیون مترمربع فضای کالبدی موجود و همچنين در دست احداث دانشگاه‌ها و همچنين مرکز آموزشی نیز حدود ۱۴ میلیون مترمربع آن هم دارای کاربری آموزشی – پژوهشی و همچنين حدود ۲.۵ میلیون مترمربع به فضاهای کمک‌آموزشی، ورزشی، خوابگاهی، فرهنگی، رفاهی و همچنين خدماتی اختصاص دارد.
ل. م ۵۴/‏ ع. ع ۵۷

کسری اعتبار ۲۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای ساماندهی فضاهای آموزشی در حال احداث دانشگاه‌ها و همچنين مراکز آموزشی و همچنين پژوهشی در تاریخ ۵ June 1398 | 4:50 pm منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *