خرید سرور مجازی
  • معرفی سرویس logrotate

    logrotate سرویسی است در لینوکس که اکثرا یکبار در روز اجرا می شود فایل های لاگ سیستم که در آن تعریف شده اس ...

    logrotate سرویسی است در لینوکس که اکثرا یکبار در روز اجرا می شود فایل های لاگ سیستم که در آن تعریف شده است تاریخ آرشیو برای آنها تعریف شده است آرشیو یا حذف میشوند.“Log Rotation” فرآیند آرشیو کردن فایـ ...

    بیشتر بخوانید