درب های ضد سرقت
  • تعریف درب

    به طور كلي از ساختمان گفته مي شود كه با بازو بسته شدن فضاهاي داخلي و خارجي رابه مربوط مي ناميد .ودر بعضي ...

    به طور كلي از ساختمان گفته مي شود كه با بازو بسته شدن فضاهاي داخلي و خارجي رابه مربوط مي ناميد .ودر بعضي از موارد نيز عبور نور تبادل هوا را ممكن يا نا ممكن مي نمايد. وظيفه اوليه در ايجاد امكان دسترس و ...

    بیشتر بخوانید