میز اسنوکر
  • آشنایی با میز اسنوکر

    آشنایی با میز اسنوکر میز اسنوکر: میز اسنوکر در حالت کلی شباهت زیادی به میز بیلیارد دارد و کمی از آن بزرگت ...

    آشنایی با میز اسنوکر میز اسنوکر: میز اسنوکر در حالت کلی شباهت زیادی به میز بیلیارد دارد و کمی از آن بزرگتر است اسنوکر مدلی از بیلیارد است که روی میز بزرگی پوشیده از پارچه فلانل سبز و یا آبی که دارای ت ...

    بیشتر بخوانید