تاکید وزیر علوم بر تشکیل اتاق های فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین کارگروههای مشورتی جهت پیشبرد مسائل – شریف

تاکید وزیر علوم بر تشکیل اتاق های فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین کارگروههای مشورتی جهت پیشبرد مسائل – شریف

به به گفته شریف: تاکید وزیر علوم بر تشکیل اتاق های فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین کارگروههای مشورتی جهت پیشبرد مسائل

وزیر علوم، تحقیقات و همچنین فناوری گفت: ضرورت دارد هریک از معاونت ها و همچنین ادارات کل ستاد وزارت علوم نسبت به تشکیل اتاق های فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین کارگروههای مشورتی با حضور صاحبنظران و همچنین اشخاص مجرب اقدام کنند.

به به گفته اداره کل روابط عمومی وزارت علوم؛ دکتر منصور غلامی در نشست هم اندیشی مدیران ستادی وزارت علوم اظهار داشت: بایستی و حتما از مهندسین و متخصصین علوم انسانی جهت مدیریت بهتر آموزش عالی در قالب اتاق های فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن بهره بری و استفاده کنیم جهت آنکه در همه دنیا علوم انسانی مغز متفکر جامعه محسوب می می شود.

او همچنین تاکید کرد: اسناد قوانین و قانونی مانند برنامه جذاب و جالب و خوب ششم توسعه، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف و همچنین ماموریت های وزارت علوم و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب های تقدیمی وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی در هنگام اخذ رای اعتماد؛ دو منبع اساسی مشخص کننده وظایف قسمت و بخش های متنوع و گوناگون و مختلف وزارت علوم است و همچنین ضرورت دارد هر معاونت و همچنین حوزه نسبت به استخراج وظایف خود از آن منابع و همچنین عمل در راستای ان اقدام کند.

او همچنین افزود: آموزش عالی به دلیل ذات خود دائما شرایط ویژه ای را داشته است و همچنین انتظارات جامعه از آن دستگاه اجرایی به دلیل مسئولیت تربیت نسل جوون بالاست.

وزیر علوم با اشاره به آنکه به دلیل وسعت فعالیت و همچنین اهمیت ماموریت؛ دستگاه آموزش عالی همواره طرفداران و همچنین منتقدان بسیاری دارد گفت: از انتقادهای سازنده جهت رفع معظلات و مسائل و مشکلات بهره بری و استفاده می کنیم.

او همچنین طرح ساماندهی آموزش عالی را یکی از مهمترین برنامه جذاب و جالب و خوب های وزارت علوم دانست که در حال عملیاتی شدن است و همچنین تاکید کرد: جهت اجرای آن طرح بایستی و حتما در درون ستاد وزارت علوم و همچنین دانشگاهها و همچنین همچنین خارج از دستگاه آموزش عالی یک هم صدایی و همچنین هماهنگی ساخته یا ایجاد می شود.

دکتر غلامی اظهار داشت: بر اساس طرح ساماندهی آموزش عالی در هریک از استانها شبکه ای از مراکز آموزش عالی ساخته یا ایجاد می می شود و همچنین جهت دانشگاهها وظایف ملی، منطقه ای و همچنین استانی تعریف می می شود.

وزیر علوم افزود: افزایش قدرت اشتغال پذیری دانش آموختگان؛ افزایش ارتباط آموزش عالی با صنعت و همچنین فعالیت دانشگاهها جهت رفع معظلات و مسائل و مشکلات جامعه از مهمترین برنامه جذاب و جالب و خوب های وزارت علوم است و همچنین به تناسب اجرا بایستی و حتما فعالیت ها را اطلاع رسانی کنیم تا امیدواری به دستگاه آموزش عالی افزایش یابد.

او همچنین با اشاره به شرایط روز جامعه اظهار داشت: شرایط جدید شیوه مدیریت جدیدی را مستلزم و نیاز دارد که بایستی و حتما جهت آن هم آماده شویم و همچنین اراده و تصمیم راسخ گیری دقیق و همچنین سریع؛ صرفه جویی و همچنین بهره بری و استفاده بهینه از قوه انسانی از خصوصیات مدیریت در شرایط جدید است.

دکتر غلامی با اشاره به جلسه اخیر هیات حکومت در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: همانگونه که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند «حکومت با قدرت و همچنین اقتدار و قدرت آن شرایط را پشت سر خواهد گذاشت» و همچنین ما با باور و همچنین نظر به موفقیت؛ به عنوان بخشی از حکومت تمام تلاش خودرا جهت تحقق اهداف کشور به کار می بریم.

وزیر علوم تصریح کرد: جهت تحقق اهداف بایستی و حتما از تمام ظرفیت همکاران خود در ستاد و همچنین دانشگاهها بهره بری و استفاده کنیم و همچنین آن امر مستلزم جلب مشارکت، افزایش اعتماد به نفس و همچنین احترام و همچنین اکرام کارکنان است.

دکتر غلامی با تقدیر از معاونت اداری؛ اقتصادی و مالی و همچنین مدیریت منابع وزارت علوم جهت تشکیل آن نشست؛ همکاری و همچنین هماهنگی را در هم افزایی ظرفیت ها موثر دانست و همچنین بر تشکیل جلسات اکثرا و بیشتر میان مدیران تاکید کرد.

دکتر محمدتقی نظرپور؛ دست یار اداری؛ اقتصادی و مالی و همچنین مدیریت منابع وزارت علوم نیز هدف از نمایش آن نشست را آشنایی نزدیک هریک از معاونت ها با وظایف و همچنین مسائل جاری حوزه های متنوع و گوناگون و مختلف ستاد وزارت علوم ذکر کرد و همچنین انتقال تجارب را از دیگر تاثیرات و همچنین اثرات نمایش آن نشست عنوان کرد.

او همچنین تاکید کرد: معاونت اداری؛ اقتصادی و مالی و همچنین مدیریت منابع وزارت علوم علیرغم بعضی محدویت های اقتصادی و مالی می کوشد تا بهترین پشتیباتی و همچنین حمایت را از حوزه های متنوع و گوناگون و مختلف ستاد وزارت و همچنین دانشگاهها انجام دهد تا همه واحدها بتوانند به وظایف خود عمل کنند.

همچنین در ادامه آن نشست هم اندیشی، تعدادی از معاونان، مدیران و همچنین مشاوران وزارت علوم، دیدگاه ها و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب های خود را جهت پیشبرد مطلوب تر فعالیت‌های قسمت و بخش های مرتبط با حوزه مسئولیت ارائه کردند.

تاکید وزیر علوم بر تشکیل اتاق های فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین کارگروههای مشورتی جهت پیشبرد مسائل در تاریخ ۲۶ April 1397 | 1:21 pm منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *