رییس دانشگاه اصفهان: حکومت متولی تبدیل دانش به فناوری مي شود/۵ قسمت و بخش از بودجه شرکت‌های دولتی به حوزه پژوهش اختصاص یابد – شریف

رییس دانشگاه اصفهان: حکومت متولی تبدیل دانش به فناوری مي شود/۵ قسمت و بخش از بودجه شرکت‌های دولتی به حوزه پژوهش اختصاص یابد – شریف

به نقل از شریف: رییس دانشگاه اصفهان: حکومت متولی تبدیل دانش به فناوری مي شود/۵ قسمت و بخش از بودجه شرکت‌های دولتی به حوزه پژوهش اختصاص یابد

رئیس دانشگاه اصفهان با تاکید بر بهره بري و استفاده از سرمایه انسانی برای گذر از تحریم‌ها گفت: دانش روز دنیا را در اختیار داریم، ولي بايد توجه داشت به این دلیل که سرمایه در اختیار نداریم، نمی‌توانیم آن هم را به فناوری تبدیل کنیم.

به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از خبرگزاری ایلنا، دکتر هوشنگ طالبی با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی و همچنين بهره بري و استفاده از آن هم برای عبور از تحریم‌ها گفت: در صورتي که بخواهیم سرمایه کشور‌ها را دسته‌بندی کنیم، یکی سرمایه طبیعی و همچنين دیگری سرمایه انسانی است. خوشبختانه هر دوی این سرمایه‌ها را در کشورمان داریم؛ ولي بايد توجه داشت خیلی از کشور‌ها این گونه نیستند. خیلی از کشور‌ها تنها و فقط منابع طبیعی دارند و همچنين خیلی‌ها هم اساساً منابع طبیعی ندارند، ولي بايد توجه داشت از سرمایه انسانی خود بهره بري و استفاده می‌کنند و همچنين اتفاقاً جزو کشور‌های پیشرفته دنیا خواهند بود.

وی در ادامه با تاکید بر نقش منابع انسانی و همچنين نخبگان در کمک به حل معظلات و مسائل و مشکلات کشور گفت: در صورتي که بحث منابع انسانی را به عنوان یک سرمایه و همچنين منشأ و همچنين مبدأ توسعه در کشور در نظر بگیریم، به جایگاه دانشگاه پی می‌بریم به این دلیل که دانشگاه‌ها خواهند بود که منابع انسانی را تربیت می‌کنند. در صورتي که به تحریم‌ها دقت کنیم، عموم تحریم‌ها به تکنولوژی و همچنين مسائل پولی و همچنين بانکی مرتبط می‌مي شود؛ در حالی که یکی از منابعی که تحریم‌پذیر نیست، بحث منابع انسانی است.

رئیس دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در اینجا است که نقش دانشگاه‌ها بیشتر مشخص می‌مي شود و همچنين می‌قدرت به آنها اعتماد کرد و همچنين امیدوار بود که منابع انسانی ما را برای عبور از تحریم‌ها تقویت کند. به گمان من بهترین توصیه‌ای که می‌قدرت در این شرایط داشت این است که حکومت دانشگاه‌ها را دریابد، دانشگاه‌ها را به عنوان مبدأ تولید سرمایه و همچنين عبور از تحریم‌ها مد نظر قرار بدهد و همچنين بیش از پیش به دانشگاه‌های کشور توجه کند.در حال حاضر ۷۵ قسمت و بخش بودجه حکومت را بودجه شرکت‌ها تشکیل می‌دهد که حجم بسیار زیادی است. به تعبیر دیگر بیش از ۱,۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه حکومت را بودجه شرکت‌ها تشکیل می‌دهد‌، منظور من شرکت‌های دولتی است. در کشور‌های متنوع و گوناگون و مختلف به ویژه کشور‌های پیشرفته شرکت‌ها در توسعه بودجه‌های پژوهشی و همچنين دانشگاه‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند. به روش مثال در کره جنوبی شرکت سامسونگ ۱۵ قسمت و بخش بودجه خود را به قسمت و بخش طرح و همچنين توسعه خود اختصاص داده است. در کشور ژاپن شرکت تویوتا ۱۰ قسمت و بخش بودجه خود را به طرح توسعه اختصاص داده است.

دکتر طالبی با اشاره به اینکه در صورتي که ما تنها و فقط ۵ قسمت و بخش از بودجه شرکت‌هایمان را به طرح و همچنين توسعه آنها اختصاص بدهیم، مبلغی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌مي شود، گفت: این عدد را با کل بودجه آموزش عالی کشور که ۹ هزار میلیارد تومان است، مقایسه کنید. دانشگاه‌های پهناور و بزرگ مثل دانشگاه تهران و همچنين دانشگاه اصفهان ۱۵ قسمت و بخش از بودجه خود را به پژوهش اختصاص داده‌اند که حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان می‌مي شود. این عدد را با ۶۰ هزار میلیارد تومان مقایسه کنید، ببینید چه پول کلانی را می‌قدرت در قسمت و بخش پژوهش دانشگاه‌ها هزینه کرد.

وی افزود: زمانی که از پژوهش حرف می‌زنم منظورم این است که بتوانیم از داشته‌های خود بهتر بهره بري و استفاده کنیم. داشته‌های ما پژوهشگران ما خواهند بود. حدود ۸۰ هزار عضو هیئت علمی در کشور داریم که ۵۰ قسمت و بخش این‌ها در وزارت علوم خواهند بود؛ یعنی حدود ۴۰ هزار استاد دانشگاه در وزارت علوم داریم. بیش از ۲۵ هزار فرد يا شخص دانشجوی تحصیلات تکمیلی داریم. این‌ها پتانسیل‌ها و همچنين ظرفیت‌های بالقوه نیروی انسانی ما خواهند بود که می‌قدرت از آنها برای تولید دانش بهره بري و استفاده کرد.

دکتر طالبی تصریح کرد: در حال حاضر مشکل اساسی ما تبدیل دانش به فناوری است. در صورتي که تنها و فقط ۵ قسمت و بخش بودجه شرکت‌ها را به دانش منجر به فناوری تخصیص بدهیم، سرمایه عظیمی به دست می‌آید که در نتیجه پژوهش‌ها می‌توانیم از آن هم بهره بري و استفاده کنیم. ما دانش روز دنیا را در اختیار داریم؛ ولي بايد توجه داشت به این دلیل که سرمایه در اختیار نداریم، نمی‌توانیم آن هم را به فناوری تبدیل کنیم؛ بنابراین نمی‌توانیم به دانشجو بگوییم که دانشی را که در مرز جهانی تولید کرده است، تبدیل به مقاله و همچنين منتشر نکند. این دانش منتشر می‌مي شود و همچنين بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته از آن هم بهره بري و استفاده می‌کنند، چرا خودمان از این دانش بهره بري و استفاده نکنیم؟ بحث ما این است که برای تبدیل دانش به فناوری به سرمایه و همچنين متولی نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار و همچنين متولی فناوری‌ها دو فاکتور بسیار مهم عبور از تحریم‌ها خواهند بود، گفت: در صورتي که دانشگاه‌ها این دو فاکتور را داشته باشند و همچنين در صورتي که حکومت بتواند این مهم را به عهده بگیرد، می‌توانیم خیلی راحت از این تحریم‌ها عبور کنیم.ما در فناوری پیشرفت کردیم و همچنين در حال حاضر در جهان حرف‌هایی برای گفتن داریم و همچنين آن هم‌ها نقطه نيرو ما در مقابل کشور‌های زورگو شده است.

رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره به راه مشترک حکومت و همچنين دانشگاه گفت: راهی که حکومت و همچنين دانشگاه می‌توانند با هم داشته باشند، این است که حکومت متولی تبدیل دانش تولید شده در دانشگاه‌ها به فناوری مي شود. حکومت می‌تواند روی این قسمت و بخش سرمایه‌گذاری کند و همچنين ما می‌توانیم در این زمینه بهتر از قبل از دانشگاه‌ها بهره بري و استفاده کنیم. به روش مثال ما هم اکنون در قسمت و بخش سلول‌های خورشیدی در مرز جهانی دانش تولید می‌کنیم؛ ولي بايد توجه داشت سؤال این است که ما چه قدر در این قسمت و بخش سرمایه‌گذاری کردیم؟ متولی این قسمت و بخش کیست؟ در صورتي که در همین قسمت و بخش سرمایه‌گذاری کنیم، می‌بینید که چه سرمایه هنگفتی را می‌توانیم برای کشور خود داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که اقدامات دانشگاه تو در این زمینه چه بوده است؟ گفت: دانشکده فناوری نوین و همچنين دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان در زمینه سلول‌های خورشیدی فعالیت دارند. در حال حاضر ما دانش روز این قسمت و بخش را داریم. در صورتي که یک سرمایه‌گذار تنها و فقط در همین قسمت و بخش در دانشگاه اصفهان پیدا مي شود، خواهید دید که سرمایه زیادی به دست خواهیم آورد. در قسمت و بخش‌های دیگر هم همین گونه است به عنوان مثال ما در حوزه ویروس‌شناسی و همچنين هوا و همچنين فضا فعالیت داریم، ولي بايد توجه داشت مهم این است که ما بودجه پژوهشی چندانی نداریم؛ یعنی مشکل ما سرمایه است که در این قسمت و بخش کم است.

دکتر طالبی بیان کرد: بحث ما این است که شرکت‌های دولتی به دانشگاه‌ها وصل شوند و همچنين حکومت وسیله ارتباط این شرکت‌ها با دانشگاه‌ها باشد تا بتوان برای توسعه دانشگاه‌ها، سرمایه‌گذاری و همچنين بهتر از قبل از نیروی انسانی بهره بري و استفاده کرد.

وی با اشاره به نخبگانی که در کشور فعالیت دارند، گفت: نخبه‌های کشور ما همین نیرو‌های انسانی خواهند بود که در دانشگاه‌ها به عنوان استاد یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی تولی دانش دارند. این‌ها محققان و همچنين پژوهشگران ما خواهند بود. نخبه بودن درجه‌بندی دارد، ولي بايد توجه داشت از نظر من تمام این‌ها نخبه‌های کشور خواهند بود که نیاز به سرمایه‌گذاری بر روی آنان است.

رئیس دانشگاه اصفهان در پایان اظهار داشت: امیدوارم که در اجلاس روز دوشنبه که دولتمردان و همچنين رؤسای دانشگاه‌ها هم حضور دارند، بتوانیم این بحث را باز کنیم و همچنين شروعی باشد برای یک پیوند تبريک و مبارک و همچنين خیر برای عبور از وضعیت و همچنين شرایطی که اکنون به ما تحمیل می‌مي شود.

 

 

رییس دانشگاه اصفهان: حکومت متولی تبدیل دانش به فناوری مي شود/۵ قسمت و بخش از بودجه شرکت‌های دولتی به حوزه پژوهش اختصاص یابد در تاریخ ۱۶ April 1398 | 12:49 pm منتشر شده است

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *