7 کار برای دانشجویان
  • ۷ کار برای دانشجویان

    7 کار برای دانشجویان اما حقیقت این است که هزینه تحصیل  بسیار بالاست مخصوصا اگر دانشجوی غیر بومی باشی هزین ...

    7 کار برای دانشجویان اما حقیقت این است که هزینه تحصیل  بسیار بالاست مخصوصا اگر دانشجوی غیر بومی باشی هزینه مسکن، خوراک،پوشاک، رفت و آمد و... سر به فلک می کشد. کار دولتی هم که ممنوع! اگر خانواده متوسطی ...

    بیشتر بخوانید